'Kaynaklar çarçur ediliyor'

Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısında, 2019 yılı Sayıştay Raporunun meclise sunulması hakkındaki, 'Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Yazısı' ile ilgili söz alan Yeşilyurt CHP İl Meclis Üyesi Günnur Tabel, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde hukuksuz işlemlerin Sayıştay raporunda yer aldığını söyledi. Tabel, 'Raporu dikkatlice incelediğinizde neresinden tutsanız elinizde kaldığını görüyorsunuz. Milletin kaynaklarının bu şekilde çarçur edilmesi, Malatya Belediyesi için utanç verici bir durumdur' dedi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
'Kaynaklar çarçur ediliyor'
Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısında, 2019 yılı Sayıştay Raporunun meclise sunulması hakkındaki, 'Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Yazısı' ile ilgili söz alan Yeşilyurt CHP İl Meclis Üyesi Günnur Tabel, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde hukuksuz işlemlerin Sayıştay raporunda yer aldığını söyledi. Tabel, "Raporu dikkatlice incelediğinizde; neresinden tutsanız elinizde kaldığını görüyorsunuz. Milletin kaynaklarının bu şekilde çarçur edilmesi, Malatya Belediyesi için utanç verici bir durumdur" dedi.
Malatya Net Haber - Yusuf Cici

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Toplantı gündem ilanından sonra gündeme intikal eden diğer konuların gündeme alınması ve mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülüp kabul edildi. Gündemde yer alan bazı maddeler bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelenirken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantıda, gündemin en önemli konusu 2019 yılı Sayıştay Raporunun meclise sunulması hakkındaki 'Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Yazısı' oldu.  Mali Hizmetler Başkanlığının yazısı: Sayıştay Başkanlığının 14/12/2020 tarih ve 20057016 sayılı yazısı ekinde gönderilen Malatya Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılına ilişkin Sayıştay Denetim Raporunun “Denetim Görüşü Bölümünde” belirtildiği üzere; tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır” denilmektedir.

42 Yıllık bir devir olabilir mi?

Gündem maddesi ile ilgili söz alan Yeşilyurt CHP İl Meclis Üyesi Günnur Tabel, Türkiye genelinde belediyelerin yaptıkları usulsüzlüklerin, Sayıştay'ın 2019 yılını değerlendiren 2020 raporunda ortaya konulduğunu söyledi. Sayıştay'ın 55 sayfalık “Malatya Büyükşehir Belediyesi” raporu ile ilgili konuşan Tabel, "Raporda öne çıkan usulsüzlüklerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz; 1)Büyükşehir Belediyesinin; hidroelektrik santrali, güneş enerjisi santrali, umumi tuvalet, soğuk hava deposu, kuaför, kuyumcu, fotoğrafçı, çiçekçi gibi yaklaşık 15 kalem taşınmazın işletme haklarını, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip olduğu kendi şirketlerine ihalesiz olarak devrettiği tespit edilmiştir. Belediye bu işyerlerini kendisi ihaleye çıkararak çok daha yüksek bedeller elde edebilecekken, belediye şirketlerine ihalesiz olarak ve düşük rakamlarla devredip kamunun kaynaklarını usulsüz kullandırmıştır. Kaldı ki bu şirketler söz konusu işyerlerini düşük rakamlarla devraldıktan sonra, pazarlık usulü üçüncü şahıslara kiraya vermiştir. Örneğin, belediye tarafından yaptırılan “Kernek Hidroelektrik Santrali” 2018-2060 yılları arasında MOTAŞ'a devredilmiştir. Belediye, santrali kendisi işletmek yerine neden böyle bir devire ihtiyaç duymuştur? 42 Yıllık bir devir olabilir mi? Belediye maksimum 25 yıllık kira devri yapabilir. Ortada çok net bir şekilde belediye kaynaklarının önce şirketlere ve onlar aracılığı ile de yandaşlara aktarımı olduğu görülmektedir. 2. Yapılan incelemelerde özel kalem müdürlüğüne atanan bir kişinin, 10 günlük bir görev süresi sonunda bir bakanlığın memur kadrosuna nakledildiği tespit edilmiştir. Bu söz konusu atama, özel kalem müdürlüğü kadrolarının memuriyete sınavsız geçiş yolu olarak kullanıldığı değerlendirmesine yol açmıştır. Kaldı ki bu durum 2018 Sayıştay denetlemesinde de ortaya konmuş, ancak herhangi bir yaptırım uygulanmadığından olacak 2019 yılında da benzer uygulama devam ettirilmiştir. Sayın meclis üyeleri; yüz binlerce üniversite mezunu genç işsiz bir şekilde iş bulma peşinde koşarken, KPSS'ye girip memur olma hayali kurarken, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin sadece 10 gün çalışan bir kişinin kamuda memur olmasını sağlaması hukuka ve vicdana sığar mı? Kimdir bu özel kalem müdürü yapılan şanslı Ak partili kişi? Bu ismin hemen bugün açıklanmasını bekliyoruz. 3. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 mali yılı bütçesinde yaklaşık 696 milyon ödenek öngörüldüğü, 2018 yılından herhangi bir ödenek devredilmediği ve 2019 yılında da ek ödenek verilmemesi nedeniyle 2019 yılı toplam ödeneğinin 696 milyonda kaldığı belirtilmiştir. Yıl içerisinde yaklaşık 531 milyon bütçe gideri yapılmış ve yaklaşık 164 milyon ödenek iptal olmuş ve 2020 yılına ödenek devri yapılamamıştır. Sonuç olarak 2019 yılı gider bütçesi 696 milyon olmakla beraber, gelir 501 milyonda kalınca yaklaşık 195 milyon bütçe açığı oluşmuş ve bunun da borçlanma ile karşılanacağına hükmedildiği görülmüştür. 4. Belediye tarafından 199 adet billboard, 241 adet raket ve 15 adet megalight cinsindeki çeşitli reklam alanlarının, Şubat-Mart 2019'da Limited unvanına haiz bir şirkete; Ağustos-Aralık 2019 tarihleri arasında da belediyenin bağlı ortaklığı durumundaki bir Anonim Şirkete herhangi bir ihale gerçekleştirilmeden ve sözleşme tanzim edilmeden kullandırıldığı tespit edilmiştir. 5. Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren servis araçlarının, ihale yapılmaksızın, sadece ve sadece belediye ücret tarifesinde hükmedilen tahsis ücretinin alınması suretiyle ve maksimum 10 yıl olması gerekirken, belli bir süre sınırı olmaksızın çalıştırıldığı saptanmıştır" diye konuştu.

Neresinden tutsanız elinizde kaldı

Tabel, son olarak şu ifadeleri kullandı; "Raporu dikkatlice incelediğinizde; neresinden tutsanız elinizde kaldığını görüyorsunuz. Milletin kaynaklarının bu şekilde çarçur edilmesi, belediyenin bazı taşınmazlarının ihalesiz ve Sayıştay denetiminden korumalı belediye şirketleri aracılığı ile yandaşlara kiraya verilmesi, belediye özel kalem müdürlüğü kadrolarının kamuda iş bulma ve sınavsız atanma basamağı olarak kullanılması Malatya Belediyesi için utanç verici bir durumdur. Bu vesile ile bu ve benzeri usulsüzlüklerin bundan sonra bir daha yapılmadığını ve bundan önce yapılanların sorumlularının cezasız kalmadığını görmeyi temenni ederken, herkesi saygılarımla selamlıyorum.”

Belediyemiz, kimseye peşkeş çektirmemiştir

Günnur Tabel’ in konuşmalarına cevaben Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel sekreteri Cemal Noğay, “Belediyemiz herhangi bir mülkü hiç kimseye peşkeş çektirmemiştir. Hangi dükkân hangi şirketini kaça verdi, ne yaptıysa bütün uygulamaları mevcut faturalar da görebilirler. Kültür A.Ş’de bizim daha önceden dağınık olan kiralamalarımızın hepsi tek elden yürütülmesi maksadıyla Kültür A.Ş’ye devredildi. Kültür A.Ş’de buranın rayiç fiyatı neyse piyasa fiyatlarına göre kiraya vermiş olduk. Ayrıca Kültür A.Ş’de yaptığımız sözleşmede kira gelirlerinin yüzde 80’ini herhangi bir bütçeye tabii kalmaksızın olduğu gibi belediye bütçesinden aktarılmakta yüzde 20’lik kısmı da onların yaptıkları iş ve işleyişle yani masraflarına ve çalıştırdıkları elemanlarına aittir. Diğer bir konu bütçenin aktarılıp aktarılmaması meselesi biz mümkün oldukça burada son 2 yıldır, denk bütçeyi oluşturmaya çalışıyoruz. Yaptığımız yatırımları süreç içinde tekrar tekrar ele alıyoruz. Faiz oranları artığından dolayı mümkün oldukça borçlanmaya girmemek için ve kaynakları da doğru kullanmak maksadıyla biz hemen hemen 2019 yılı içerisinde yaklaşık 690 milyonluk bir bütçe yaptık. Ama biz hedeflediğimiz bütün yatırımları da gerçekleştirerek bu bütçeyle borçlanmaya gitmeden merkezi hükümetin kamu kaynaklarını kullanarak bu faaliyetlerimizin hepsini gerçekleştirdik. 2020 yılı içerisinde de hedefimiz bin 200 kilometre yol yapmaktı, oraya harcadığımız bütçede de nihayetinde denklik sağladık.  Billboardlar konusuna gelince değerli meclis üyelerim, biz bunu 2 sefer ihale yaptık. Bu 2 ihalede de herhangi bir müracaat yapılmadı. Ve bunların da borçlanmasından dolayı bir kamu kaynağının kaybıydı. Bizde şirketimiz üzerinden bunların kiralamasını yaptık. Ve bu kiralamaların neticesinde ise şu an Kültür A.Ş bütün ödemeleri bizim şirketimize yapmaktadır" şeklinde konuştu. 

Fuzuli Caddesi’ne büyük bir tehlike arz ediyordu

Kernek’teki Hidroelektrik Santrali ile ilgili olarak da Noğay, "Daha önce oranın tekniğinde yapılan bazı çalışmalardan dolayı daha öncelerden de bir üretim yoktu. Ama biz burayı aldıktan sonra orayı revize de edildikten sonra yani 2018 yılındaki uygulamadan bahsediyorum. Biz tekrardan bunu ele aldık. Kernek bölgesinde malumunuz üzere bir su kaynağı vardı. Bu kaynağın üzerinin kapatılmasından dolayı Fuzuli Caddesi’ne büyük bir tehlike arz ediyordu. Hem o tehlikeyi ortadan kaldırmak hem de oranın rekreasyonu yani tekrar oradan suyu çıkarıp da gelecekte meydana gelebilecek bir felaketi önlemek için orada bir revizyona gidiyoruz. O revizyon çerçevesinde de atık kalan o Hidroelektrik Santralini de tekrardan işletmeye açıp hem kamuya kazandırmak hem de milli serveti kurtarmayla alakalı böyle bir çalışmamız var. Ve özellikle söylemek istiyorum bizim burada yaptığımız her kuruş tamamen şeffaf tamamen kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde giden bir husustur. Eğer bir sadece Sayıştay’ın nizamına bakmış olsaydık, yönetmeliklere bakmış olsaydık. Şu anda birçok ilçemizde hizmet üretemez hale gelirdik. Yani sene başında yatırım programınız 2 kilometreyse 2 kilometrenin dışına çıkamazsınız. Ama buna rağmen biz ne yaptık, ilgili ilçe belediye başkanlarımız, yetkilerimiz, meclis üyelerimizin talepleri ve yerinde gördüğümüz ihtiyaca binaen zaman zaman bizim bütçeyi esneme yönüyle bazı uygulamalar yapmışızdır. Kesinlikle yandaşlığı ya da herhangi bir kamu kaynağını başkası için peşkeş çekilmesi hususunu kabul etmiyoruz” ifadelerine yer verdi.

10 gün içinde özel kalemden memur olan kim

Noğay'ın sözleri üzerine tekrar söz alan Gunnur Tabel, Sayıştay raporlarını incelediklerini vurgulayarak, "Hangi tarihler arasında yapıldığını biliyoruz. Burada söylemek istediğimiz geçmişte çar cur edilen, Malatya halkının neden sormadığı. Zaten Selahattin Başkanla görüştük düzeltmeler yapıldığını söyledi. Yüksek faizler ödüyorsunuz, eğer düzeltmeleri yapsaydınız belki yaptığınız hizmetlerin 3 katını yapacaktınız.  Biz geçmişin neden sorulmadığını insanların yaptığının yanlarına kar kaldığı söylüyoruz. Sayın Başkanım 10 gün içinde özel kalemden memur olan ismi açıklar mısınız? Çok merak ediyoruz" dedi.

Şahıslar üzerinden gitmek yanlış

Tabel'in sözlerine yanıt veren Nogay, "Bu husus Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin tesis ettiği bir husus değil. Sorgulamak benim haddime değil" diye konuştu.  Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, Tabel'e hitaben, "Şahıslar üzerinden gitmek yanlış, bütün belediye, kamu kuruluşlarında uygulaması yapılan bir faaliyet" açıklamasında bulundu. 

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN