TÜRK ANDI VE IRKÇILIK ÜZERİNE... - Zeki Taşkıran

TÜRK ANDI VE IRKÇILIK ÜZERİNE...


            1933 Yılında Reşit Galip adlı bir eski İttihat ve Terakkici, 23 Nisan çocuk bayramında önce kızının bayramını kutlayacağını ve bir and okutacağını söyler ve değişik kişilerden aldığı beyitleri derleyerek Milli Eğitim Bakanı olduğu için yetki ile " andımız" diye bir metin yürürlüğe koyar. Bu metin 2-3 defa eklemelerle bugüne kadar kala kalır. Reşit Galip Rodosludur ve Atatürk'e kafa tuttuğu için Atatürk tarafından kovulmuş ve aşağılanmış biridir. İttihat ve Terakkicidir. Şeyh Said'i vatan hainiymiş gibi yargılayan o cuntacı İstiklal Mahkemelerinin de üyelerindendir. Buradan da anlaşılır ki Reşit Galip, İslam düşmanı ve Türk olmayan ama Türk - Kürt kavgası ve ayrımcılığını körükleyen bir vatan hainidir.

            Ne hazindir ki bugüne kadar, ayrımcılık ve ırkçılık metni olan bu andı kimse kaldırmayı akıl etmemiş, rahmetli Erbakan Hocamız(Rabbim kat be kat rahmet eylesin); bir konuşmasında "Bu ülkenin evlatları asırlar boyu mektebe başlarken besmele ile başlar. Siz geldiniz besmeleyi kaldırdınız, ne koydunuz yerine Türküm, doğruyum, çalışkanım. Sen bunu söyleyince öbür taraftan da Müslüman evladı ya öyle mi, ben de kürdüm daha doğruyum, daha çalışkanım deme hakkını kazandı ve böylece siz bu ülkenin insanlarını birbirlerine yabancılaştırdınız.' demişti. Bundan dolayı da 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmıştı.

            Sosyal Medyada bu metinle ilgili yorum ve paylaşımlara bakın görürsünüz ki CHP ve MHP düşünceli şahıslar Danıştay kararına çok sevinmiş ve hararetle bu metni savunmakta. Sanki kendilerinden olmayanlar Türk değil, çalışkan değil, doğru değil. Değerli dostlar 2 X 2= 4 nasıl ediyorsa bu and = ırkçlık eder. Elhamdülillah Müslümansız ve Kürdü, Türkü, Lazı , Çerkezi, Alevisi Sünnisi... Hepimiz bu mübarek topraklarda hep beraber asırlar boyu beraber yaşamışız. Hatta o kadar Yüce bir Peygamberin ümmetiyiz ki Hristiyan ve Yahudilerden bize, dinimize düşman olmayanlarla bile birlikte kardeşçe yaşamışız. Mücadele ve Şanımızı anlatmaya İstiklal Marşımız yeterli iken bu saçma sapan metinler, bilinçli olarak insanımızın ayrışmasına ve bölünmesine ancak hizmet eder. Reşit Galip gibi Ümmet ve İslam düşmanı nice mahluklar ülkemizin, insanımızın yaklaşık 1 asırdır geleceğini, gelişmişliğini çalmış ve ülkenin parçalanması için canla başla çalışmışlardır. Batının uşağı bu kişileri ve metinleri, yasaları, yönetmelikleri hayatımızdan çıkartmanın vakti çoktan geçmektedir. Bu hale rağmen Danıştay kararını anlamak mümkün değil. Danıştay'ın cuntacı ve vesayetçi sistem içinde en azılı ve en zor ayıklanabilecek bir Üst Yargı Mercii olduğunu bildiğimiz halde hala ayıklayamadığımız bu olay ile kendini göstermiştir. Bu olay Danıştay'ın tekrar gözden geçirilmesini ve tüm üyelerinin tekrar ayıklanmasını zorunlu kılmaktadır. Yerindelik denetimi yetkisi olmadığı halde siyasi iradenin yerine geçmesi de hala cuntacılığı hatırlatmaktadır.

            Bu and mevzuu başta olmak üzere and ve af konusunda Bahçeli'nin söylemlerini Allah aşkına değerli kardeşlerim bir incelemenizi istirham ediyorum. Açıkça "Türk" kavramı, değeri üzerinden ırkçılık yapmaktadır. 15 Temmuz muhabbeti ile başlayan bu AKP ve MHP ortaklığı buraya kadardır. Hiçbir şekilde birbiriyle uyuşan yönü olmayan bu iki düşüncenin devamlılığı elbette düşünülemezdi. Reis de bugün af konusunda cesurca MHP'ye çok sert ve kesin olarak resti çekti. İnşaallah bu ırkçı tutum ve dayatmalara da gereken cevabı verir ve gerekli düzenlemeyi yapar, yaptırır. Irkçılık ve bu and mevzuunda Yüce Resul'ün Veda Hutbesinde ki açık hükümleri ile bitirelim inşaallah: 

"Müminler, Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana kardeşinin kani da, mali da helal olmaz. Fakat malini gönül hoşluğu ile vermişse o başkadır." ve

" Ey insanlar!"Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız, Adem ise topraktandır. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız O'ndan en çok korkanınızdır." av.zekitaskiran@hotmail.com 

av.zekitaskiran@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI