Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü..? - Zeki Taşkıran

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü..?


Siz de böyle bir Genel Müdürlük duymadınız ve şaşırdınız değil mi? Sadece Kadın yada Kadın ve Aile için bir genel müdürlük olsa belki az şaşırırdım. Lakin Kadının sadece STATÜSÜ için bir Genel Müdürlük kurulmuş olması dehşet verici bir durum olarak görüyorum. Batılılaşma, Avrupalılaşma çabası ve İslam Aile Yapısını Yok Etme projesi o kadar önemsenmiş ve o kadar çok ön planda tutulmuştur ki böyle bir genel müdürlük açılmıştır. 

Kanımca başlı başına bir Siyonist proje olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Cinsiyet Eşitliği” alt projelerini ülkemiz insanının beynine, kanına yerleştirmek için oluşturduğu bir genel müdürlüktür bu birim. Ve hiç boş durmayan bir müdürlük. İslam aile yapısını çökertmek amacıyla Kadını tanrıça derecesine sokmak ve kadını, kocası ve çocuklarından uzaklaştırmak için eğitim, ekonomik ve sosyal alanlarda her türlü cezbedici hileleri kullanan ve olası tepkileri önlemek için ağırlıklı olarak illerde ve ilçelerde değişik birim müdürlükleri ile grupsal toplantılar, eğitimler yoluyla faaliyetlerde bulunan bir müdürlük. Düşünün ki ilçe Tarım Müdürleri ile dahi bir araya gelip eğitim ve organizasyonlar yaparak toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının çalışma hayatı batıya uydurulmaya çalışılmakta!

Ülkemizde her ne hikmetse konu kadın olunca herkes ayağa kalkmakta ve kadının nefsani olarak lehine olan ama aileden uzaklaştıran bir düzenleme her kesim ve erkekler dahil herkes tarafından alkışlanmaktadır. Ama konu erkek olunca ne hikmetse herkes suspus olmakta bu ülkede. Bu milletin erkekleri sadece sabah işe akşam eve gitmekten başka bir şey ya bilmiyor yada tehlikenin farkında değiller. Kanımca tehlikeden bihaberler! Çünkü mevcut duruma bakınca kadın için kurulan dernekler, vakıflar, teşkilatlar, birimler, müdürlükler normalin çok çok üstünde. Kadınlara haklar yada yetkiler normal şekilde verilmemekte, Erkek ve çocukların yani ailenin aleyhine olacak şekilde imtiyazlar tanındığı için ve Erkek ile çocuklar mağdur edildiği için anormallik arz etmektedir. Bunu da en etkili şekilde bu Genel Müdürlük sağlamaktadır. 

Allah aşkına, kadının statüsü genel müdürlüğü isminde ki “statü” kelimesinin derinliğini, anlamını bir düşünün! Düşünün ki, kadının batılılara göre olması gereken statüsü, konumu, kariyeri vs. için bir genel müdürlük oluşturulmuş. Bu yapılanların, İstanbul Sözleşmesinin, 6284 sayılı kanunun, bu teşkilatların, bu derneklerin “İslam Aile Hayatını” yok etmek için oluşturulduğunu ve bu gaye için canhıraş şekilde çalışıldığını görmemek için kör olmak lazım diyorum. 

Son olarak diyorum ki Allah uyandırsın ve eski aile yapımıza kavuştursun… 
 

av.zekitaskiran@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

Yazıyı Yorumla

Yorumlar / 1

  • İrfan aras | 07 Aralık 2019 11:52

    Hz Hatice bir tüccardır, mal varlığını Yemen de satmak için kervanı var tuttuğu işçiler, organizasyonu o idare eder. Hz Aişe bir komutandır, Hz Ali ye karşı bir ordunun başında , emrinde bir çok sahabi var. Hz Aişe hadis ilminde en ön sıralarda, binlerce hadis rivayet etmiştir. Yazarın iddia ettiği gibi kadın sadece çocuklara bakan biri değil, ticarette ilimde savaş meydanında ön sıralarda yer almıştır. Günümüze dönelim, din anlayışını kadının giyinmesi ve davranışları üzerine bine eden enteresan bir anlayış var ve bu anlayış toplumda kabul görüyor, malesef..

YAZARIN SON 5 YAZISI