Nasıl sömürüldük 4 - Yasin Övüt

Nasıl sömürüldük 4


Hz. Ali'nin halifeliği döneminde Hz. Ali'nin hilafetini tanımayıp ona isyan başlatanlardan biri olan Şam valisi Emevi devletinin kurucusu Muaviye’dir. (661) İslam tarihimizde yer edinmiş bir diğer devletimiz olan Abbasiler tarafından yıkılmıştır. Şair Nurullah genç'in dediği gibi;

"Kardeşler arasına heyhat, su-i zan düştü, 
Zedelendi sağduyu; körleşen izan düştü," 

Sevgili okur. İslam tarihini biraz gözden geçirerek olursak muavinden sonra veliaht olarak tayin edilen Yezid dönemi biz Müslümanlara daha köklü bir zarar vermiştir. Saltanat sistemi başlamış ve hiç bir yararı olmaması bir yana o denli bir zararı olmuştur ki; bugün bile hala o zararların sıkıntısını çekiyoruz desem abartmış olmam herhalde. Çünkü getirmiş olduğu saltanat rejimi ile İslam siyasetinin en önemli düzeni olan "şura" bertaraf (etkisiz) hale getirilmiştir. Yani ilk halife Hz. Ebubekir gibi çıkıp ta "Ben Allah ve Resulü'ne itaat ettiğim müddetçe bana itaat edin. Allah ve resulü' ne itaat etmediğim müddetçe bana itaat yoktur." demiyor bilakis ulu'l-emr olduğu için eleştirilmesi dahi yapılmıyordu. Malumunuz kerbela olayını bilmeyeniz yoktur dur. Emeviler döneminde Yezid iktidarını devam ettirebilmesi için 10(on) binlerce Müslüman'ı katletmiş tıpkı Sırp askerleri gibi Müslüman kadınlarının ırzlarına geçmişlerdir. 
 
Sevgili okur bugün de öyle değil mi? Günümüzün ümmet coğrafyasına bakacak olursak "herşey devlet için" zihniyeti Müslümanların kafalarına o denli yer edinmiş ki, Dini menfaatleri uğruna satmış olan sarıklı-cübbeli hocalar, bunlara itaatin vacip olduğunu cami kürsülerinde anlatılır uyutulur. Akıllar Allah'a teslim olmaktan çok, falanca mürşide, şeyhe, hocaya tabi olunursa geldiğimiz nokta budur. Bu dinin öğretmeni Hz. Muhammed (S. A.V)' dir.  Peygamberimizin hadiseleri ile çelişen ibadet, ibadet değildir. 

".. Sana rehberlik eden ne cindir, ne melektir
O bir İnsan-ı Kâmil, mücella bir dilektir.. "

Sevgili okur. Kirli ve karanlık zulümlerin en çirkini Allah’ı tanımamaktır. Abbasi devlet'inin Emevilere karşı yaptığı soykırım adeta bir emperyalist Amerika ve İngilizlerin vahşetinden bir farkı yoktur dur. Suçluların yanında suçsuzlarda kadın, erkek ve çocuk demeden öldürülüyordu. 

"…Mazlum çığlık, çığlığa semaya çıkar ahı
Gece çökmüş üstüne görmez olmuş sabahı. 
Vah tühlerle geçişen baş sağlığı dilekler
Seyirci kalmış hissiz ağlamayan yürekler..."

Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde Ne yazık ki bugün dinimiz olan İslam, tarafından reform edildiği iddia ediliyor.  Zira İslam’da reform olmaz. 
Her Müslüman dinini öğrenmek için İslam tarihi, Peygamberler tarihi, bir akaid, bir kelam kitabı, bir hadis kitabı, bir tefsir kitabı ile okuyup araştırmakla Mükelleftir. Böylece inşallah atalarımızın dininden Allah’ın dinine rücu edelim. "İman ettik" dediğimiz kitabın hakikati ile yüzleşelim selam ve dua ile... Yazı devam edecektir inşallah. 

Fi Emanillah. 

"Ey hasm-ı hakiki(cehalet), seni öldürmeli evvel:
Sensin bize düşmanları üstün çıkartan el!"

M. Akif ERSOY
 

yasinovut@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
27Kas

Kendim yazdım, kendim okudum.!

13Kas

Reçete.!

06Kas

Karadenız'in incisi Artvin.!

09Ekm

Adem Özköse ile hasbıhal.!

18Eyl