Vergi Barışı - SMMM Akif Beytur

Vergi Barışı


(VARLIK BARIŞI UYGULAMASINDA YENİ SÜREÇ)

Ülke gündeminde bir türlü düşmeyen ve sürekli gündemde olan Vergi Barışı ve Varlık barışı uygulamasında yapılan değişiklikler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Tasarı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmiş bulunuyor. Söz konusu tasarı Bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldükten sonra yasallaşacaktır. Edinilen bilgilere göre, Teklifin ilk haline göre komisyonda yapılan son değişiklikler aşağıdaki gibidir.

a)  Kasa ve ortaklar cari hesabının düzeltilmesinde % 5 oranın tasarlanan vergi oranı, % 3’e düşürüldü,                 

b)  Şahıs ve şirketlerin matrah artırım oranı; 2020 yılı için %20 oranında tasarlanın, % 15’e düşürüldüğü,

c)  2016 Yılı için tasarlanan matrah artırım oranı ise % 30’dan, % 35’e çıkarıldı

ç)   Geçmiş yıllarda; hiç beyanname vermeyen veya matrah/kazanç beyan etmeyenler mükellefiyet şekline göre değişen asgari matrah tutarı yine tabloda açıklandığı gibidir.    

VERGİ BARIŞI SÜRECİ:

Matrah artırımı için: 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurunun Maliye ye yapılması gerekmektedir.

* Tahakkuk eden Vergileri peşin ödeyenler için son tarih 30 Eylül 2021.

* İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapmak isten Mükellefler için Tahakkuk eden Vergiler üzerinden %10 indirim öngörülüyor.

* Taksitle ödeme yapmak isteyen için ilk taksit 30 Eylül’e kadar ödene bilmektedir.

* Kalan taksitler ikişer ay arayla toplam 6 eşit taksitte (1.09 oranında katsayı ilave edilerek) ödene bilmektedir.

STOK VE KASA  (AF) SÜRECİ:

1- Vergi Mükellefleri için Stok ve Kasa Affı için son Müracaat Tarihi: 31 Ağustos 2021’dir.   

2- "Kayıtların da yer almayan Mal/Emtia, Makine, Teçhizat demirbaşların Vergi İdaresine Bildirilmesi gerekmektedir.

3- "Kayıtlar da yer aldığı halde, işletmede bulunmayan Stoklar için Fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

4-  İşlet me de bulunmayan kasa mevcutları ile ortaklar hesabından net alacak tutarlarının Vergi idaresine ayrı ayrı beyan edilmesi gerekmektedir.    

5- Gecikmiş borçların ödenmesinde: 30 Nisan 2021 öncesine ait ödenmemiş Vergi Borçlarının 3 üç yıla kadar (18 taksit) şeklin de yapılandırılması için 31 Ağustos 2021 tarihinde başvurunun yapılması zorunludur.

6- İlk taksiti ödemesi 30 Eylül 2021 tarihinde sona erdiğinden, İlk taksitin yasal vadesi içinde ödenmesi elzemdir.

7- Ödenmeyen SGK prim borcu, 3 üç yıla kadar yapılandırmak için 30 Eylül 2021 SGK’na müracaatı elzemdir.

8- Yapılandırılan SGK prim borcunun, ilk ödeme taksiti en son 31 Ekim 2021 tarihinde ödenmesi gerekmektedir.                      .     

VARLIK BARIŞI SÜRECİ:   

17.11.2020 Tarihli... Resmi Gazete’ de yayınlan, 7256 sayılı Varlık Barışı Yasa’sı; Vergi ödemeksizin ve geriye doğru incelenmeme güvencesi edinilerek yurt dışından getirilecek varlıkların kayıt altına alınmasına imkan tanıdığı açıktır.   

İş buna göre;

30 Haziran 2021’e kadar Vergi idaresine müracaat edilmesi, müracaattan sonraki 3 üç ay içinde de varlıkların Türkiye ye getirilmesi yasal zorunluluktur.   

Türkiye de ki Banka veya aracı kuruma varlıklarını bildiren ve ardından ülkeye getiren kişinin (veya şirketin) varlıkları serbestçe tasarruf hakkı da mevcuttur.

Yurtiçi varlıklar içinse, 30 Haziran 2021’e kadar Vergi dairesine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Kurumlar ile Gelir Vergisi Mükelleflerinin sahip olduğu ancak Ticari Defterlerinde/Muhasebe kayıtlarında görünmeyen para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları Varlık Barışı kapsamına giriyor.

Yurtdışı varlıkların bildiriminden farklı olarak, ayrıca taşınmazlar da Vergi idaresine varlık barışı kapsamında beyan edilmesi imkan dâhilindedir.

beyturakif@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

Yazıyı Yorumla

Yorumlar / 2

  • A.Nurper Bozok | 15 Haziran 2021 00:56

    Tek kelime ile muhteşem bir anlatım ile ilgili kanunu açıklamışsınız, teşekkürler Akif Beytur Üstad, Kaleminize sağlık

  • Özkan işlek | 13 Haziran 2021 22:33

    Vergisini ve sigorta primlerini düzenli ödeyen mükellefler ve kumesteki kazlar olarak tabir edilen bordrolu çalışan işçi ve memurlara karşı büyük haksızlık yapılıyor.