Varlık Barışı… - SMMM Akif Beytur

Varlık Barışı…


02 Ağustos 2019 tarihli ve 30850 Sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)" yayımlandı. Hatırlanacağı üzere, 19 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7186 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinde varlık barışı düzenlemesine yer verilmiştir. Bu Tebliğ ile söz konusu Kanunun varlık barışı hükümlerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Bu bağlamda ;

Gerçek ve tüzel kişilerin; Yurt dışındaki para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin varlık barışı imkanından yararlanmak için yarından itibaren son 10 güne girilecek.

 • Varlık barışı uygulamasıyla gerçek ve tüzel kişilerin, yurt dışında bulunan…varlıklarını Türkiye'ye getirmek suretiyle  Ülke Ekonomisine kazandırmaları ile kayıt dışı varlıkların kayıt altına alınmasına da yasal imkan tanınmaktadır.
 • Uygulama, Gelir ve Kurumlar vergisi Mükelleflerinin yurt içinde bulunan ancak Kanunu / Yasal Defterleri / Resmi Muhasebe kayıtların da yer almayan varlıklarını vergi idaresine beyan etmek suretiyle Kanunu / Yasal Defterler ile Resmi Muhasebe kayıtlarına almalarına da imkan tanındığı açıktır.
 • İş buna göre ; Yurt dışında bulunan altın, para, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını,30 Haziran'a kadar (o gün dahil) Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunlara yönelik serbestçe tasarruf yapabilecek. 31 Aralık 2019'da dolan bu süre 6 ay uzatılmıştı.

Beyan ve bildirimler, ilgili Noterliklerden yetkili kılınan vekiller veya kanuni temsilcileri tarafından da yapılabileceği açıktır.

Ayrıca bu varlıklara ilişkin vergi İdaresine her hangi bir beyan veya bildirimde bulunulmayacak.

Söz konusu varlıkların fiziki olarak Türkiye'ye getirilmesi ya da Ülkedeki Banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek.

Fiziki olarak Türkiye'ye getirilmesi mümkün olmayan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, aracı kurumlara bildirilecek.

Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen taşınmazlar gibi varlıkların 30 Haziran'a kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülerek Türkiye'ye getirilmesi mümkün olacaktır.

Vergi İdaresince % 1 Oranında Vergi Tahsil edilecektir.

Yurt dışındaki varlıklar, buradaki bankalarda kullanılan kanuni defterlerde kayıtlı kredilerin en geç 30 Haziran'a kadar kapatılmasında kullanılabilecek.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin % 1 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın 15'inci günü akşamına kadar bağlı bulundukları Vergi Dairesi Müdürlüğüne beyan etmek suretiyle ödemeleri gerekmektedir.

Yurt içi varlıklar da yine 30 Haziran'a kadar işletme kayıtlarına dahil edilmeleri ve vergi dairelerine beyanda bulunulması halinde serbestçe tasarruf edilebilecek. Vergi dairelerine beyan edilen yurt içi varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince yüzde 1 vergi tarh edilecek ve bu, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek.

Varlık Barışından yararlanan Gerçek ve Tüzel kişilerin Beyan ve Bildirimlerine ilişkin olarak  ayrıca her hangi bir Vergi İncelemesinin Olmayacağı Kanun koyucu tarafından Hüküm altına alınmıştır.

Varlık barışı uygulamasından yararlanılması halinde, bu varlıklar vergiye tabi dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak, bu konuda her hangi bir Vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak. Gerçek ve Tüzel kişilerin Muhasebe kayıtlarına dahil edilen varlıkların kurumlar vergisi mükelleflerince ortaklara dağıtılması durumunda, kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak, gerçek ve tüzel kişi ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar ayrıca her hangi bir suretle vergilendirilmeyeceği açıktır. Ayrıca, işletmeye dahil edilen varlıklar kurumlar için dağıtabilir kazancın tespitinde dikkate alınmadan işletmeden çekilebilecek.

Bu varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması için bunlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi, bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi ya da ülkedeki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir.

Gerçek ve tüzel kişilerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar beyan ve müracaat ta bulunmak suretiyle yasal suresi içinde Tahakkuk eden vergi tutarını ödemeleri Kendi işletmelerine ve Ülke Ekonomimize Olumlu yönde katkı sağlayacağı açıktır. İlgililerin bu sureye dikkat etmeleri önem arz etmektedir…

beyturakif@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

Yazıyı Yorumla

Yorumlar / 11

 • Mustafa atmaca | 11 Temmuz 2020 11:16

  Bekleyinki para gele

 • barbaros_529 | 11 Temmuz 2020 11:15

  Türkiye' deki ekonomik dar boğaz varlık barışının uzatılmasına sebep olacaktır.

 • Naim Ağar | 06 Temmuz 2020 21:36

  Vergi çok geniş ve ülkemizde sorunlu bir alandır. Sayın Akif Beytur'da bu sorunlardan bir kaçını gündeme getirmiştir. İyi de etmiştir. Yaptığı özet boyuttaki görüş ve değerlendirmelere katılmamak elde değil elbette. Vergi zorunlu bir alandır. Bunu bizzat devlet kendisi yapar ve yapmaya çalışmaktadır. SN. Beyturunda dediği gibi her vatandaş kendi gücü oranında devlet giderlere katılması gerekir. Kişi bunu ödediği vergilerle yapar. Akif beyinde değindiği gibi, ülkemizde vergi adaleti, eşitliği sağlanamamıştır. Vergi alımında çifte standart söz konusudur. Ne yazık ki hükümetler popülist yaklaşarak , seçilememe kaygısıyla hareket ederek gerçek anlamda vergi denetimi yapamamaktadır. Vergi tabana yayılamamıştır. Dolayısıylı vergiler gibi adil olmayan bir vergilendirme yolunu seçmişlerdir. Konu vergi, dolayısıyla mali idare ve ekonomi olunca yazacak o kadar şey var ki. Sn. Beytur bunların bir kaçını kısaca değinerek irdelemiştir. Kalem üstadların elinde pek değerli hal alıyor, Akif bey'e selamlarımla..

 • ÇOBAN 4444 | 30 Haziran 2020 10:35

  Üstadım değerli yazınız ve yorumunuz teşekkürler....

 • Bülent Ç | 27 Haziran 2020 18:48

  Buna kanuna göre, yurt dışında bulunan kara para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmesinin önünün açılması güzel bir olay. Bu konuda bizleri aydınlattığınız için size teşekkür ediyoruz.

 • Murat G | 27 Haziran 2020 18:31

  Akif Beytur kardeşim makalelerinizi kaçırmamaya çalışıyorum. Her okuyucu kesimin anlayacağı seviyede yazmışsınız. Net ve kaynaklı. Teşekkür ediyor, yazılarınızın devamını diliyorum.

 • Murat Güzel | 27 Haziran 2020 15:34

  Yazılarınızı yüğenizle içtenlikle yazıyorsunuz, yanlışlıkları doğruları hiç çekinmeden kaleme alıyorsunuz. Elleriniz dert görmesin inş.

 • Bülent Çoban | 27 Haziran 2020 15:30

  Akif bey gene mükemmel bir yazıyı tüm gerçekliğiyle ele almışsınız. Elinize kaleminize sağlık...

 • Ercan dönmez | 25 Haziran 2020 20:41

  Çok aydınlatıcı ve önemli bir yazı olmuş yüreğimize sağlık

 • Fuat çelik | 25 Haziran 2020 20:26

  Çok bilgilendirici bir yazı olmuş. Kanunu böyle vatandaşın anlayacağı şekilde basite indirgemeniz çok güzel olmuş. Elinize emeğinize sağlık. MaşAllah ????

 • Adnan | 25 Haziran 2020 20:23

  Ağzınıza sağlık. Yazılarınızın devamını bekliyoruz.