Lanetli Geleneğin Temsilcileri, Siyonistler - Kerem Yıldırım

Lanetli Geleneğin Temsilcileri, Siyonistler


Yüce Rabbimiz (cc) Maide sûresi 78. Âyette şöyle buyuruyor: "İsrailoğullarından kâfir olanlar, Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmiş ve ve sınırı aşmışlardır."

Bakara sûresi 88. âyette ise yine lanetlenen yahudilerle ilgili şöyle buyurulur: 

"Yahudiler 'kalplerimiz perdelidir' dediler. Aksine ve inkarları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar.

Kur'an-ı Kerim'in birçok âyetinde İsrailoğulları/Yahudilerin azgınlıkları sebebiyle lanetlendiğini görüyoruz.

Yine yüce kitabımız Kur'an'dan anlıyoruz ki, Allah'a isyanları sebebiyle insanlıktan çıkarılıp maymuna dönüştürülen tek insan grubu yahudilerdir.

Lanetlemiş bir topluluk olan İsrailoğulları, aynı zamanda yaratılmışların en şerlileridir. 

Allah'ın kelimelerini konuldukları yerden saptırmışlardır.

Allahın dini İslam'a karşı büyük bir kin ve hınç besleyerek "'işittik ve isyan ettik' işit işitmez olasıca. Ve raina bizi güt, bize bak."(Nisa 46) demek suretiyle Peygamberimizle ve Müslümanlarla alay etmeleri nedeniyle de lanetlenmişlerdir.

Yine bu azgın taife 'çibt ve taguta inanıp, inkarcılar için, "bunlar mü'minlerden daha doğru yolda" demeleri sebebiyle de lanete uğramışlardır.

Kur'an, bu Yahudi topluluğunun peygamberleri katlettikleri içinde lanetlendiğini belirtmektedir. İsrailoğulları peygamber katili bir topluluktur.

Yüce Allah (cc) Maide sûresi 70.âyette yahudilerin peygamber katili olduğunu şöyle beyan ediyor:

"Andolsun biz israiloğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse bir kısmına yalancı dediler, bir kısmını da öldürdüler." Canice öldürdükleri (şehit ettikleri) peygamberlerin en çok bilinenleri ise; Hz. Zekeriya (as) ve Hz. Yahya (as)dır.  

İsrailoğulları/Yahudiler Müslümanlara düşmanlıkta da en şiddetli olan topluluktur.

Maide sûresi 82.ayette Rabbimiz (cc) bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor:

"Mü'minlere düşmanlıkta İnsanların en şiddetlileri olarak yahudi veya müşrikleri bulursun."

Kadim tarihten günümüze kadar sürekli olarak yahudiler müminlere karşı tuzaklar kurmuşlar ve kurmaya devam etmektedirler.

Oysa onların unuttuğu bir şey var, Allah'ın tuzağı tüm tuzakların üzerindedir. Ve tüm tuzakları bozar. 

Müslümanlar arasında fitne ve tefrika çıkarmak için her yola başvuran bu lanetli topluluğu Rabbimiz (cc)Maide 41. âyette şöyle tavsif ediyor: "Küfür yolunda koşuşan Yahudiler, yalana kulak tutanlar, diğer topluluklar adına haber toplayanlardır."

İslam düşmanı ve inkarcı Yahudilerin tarihi; ihanet, vahşet, ifsad ve katliamlarla doludur. 

Rabbimiz (cc)bu sapkınların ihanet içinde olduklarını Maide Süresi 10. Âyette şöyle belirtiyor: "İçlerinden birazı dışında onlardan sürekli ihanet görür durursun."

Kur'an-ı Kerim'de siyonist yahudilerin aslında Tevrat'a inanmadıkları, sapık din bilginleri olan hahamların görüşlerine uyarak saçma bir din ortaya koydukları da anlatılmaktadır.

Maide süresi 43. âyet: "Onlar, Allah'ın hükmünün bulunduğu Tevrat yanlarında olduğu halde ona inanmazlar."

Cum'a süresinde de bu topluluğun durumu "kitap yüklü eşeğin" durumuna benzetilmiştir.

Bugünkü Yahudilerin karakteristik özellikleriyle, lanetlenmiş siyonist çeteye benzediğini müşahede ediyoruz.

Azgın ve sapkın Yahudi geleneği, bugün Filistin başta olmak üzere birçok yerde yaşıyor maalesef.

Göz ardı edilmemesi gereken önemli bir husus da şudur; Yahudi olmadığı halde siyonizme hizmet eden, tabir caizse Yahudilere eşeklik yapanları da asla unutmamak gerekir.

Yahudiler terör devleti İsrail ve dünyadaki lobileri marifetiyle siyonizmin hedefine ulaşması için her yolu kullanmaktadırlar.

Kur'an-ı Kerim'in bize haber verdiği lanetlenmiş geleneği, siyonizmi çok iyi tanımak durumundayız.

Bu ifsad ve inkâr hareketine karşı her müslüman tedbir almakla mükelleftir.

Ayrıca siyonizme aparatlık yapan şer odaklarının da çok iyi tahlil edilmesi ve tanınması elzemdir.

İsrail demek, siyonizm demektir.

Siyonizm demek, Allah'a İsyan demektir. 

Rabbim bizleri bu azgın ve sapkın Siyonistlere karşı uyanık olanlardan ve uyanık kalanlardan eylesin.

İslam dünyasına da yeniden dirilerek direnme gücü versin.

malatyanethaber@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
26Ekm
21Eyl
07Eyl

Nasıl bir eğitim?

24Ağs
18Ağs