Hasbîlik, Her Müslümanda Bulunması Gereken Bir Erdemdir - Kerem Yıldırım

Hasbîlik, Her Müslümanda Bulunması Gereken Bir Erdemdir


Hasbîlik: Bir karşılık beklemeden gönüllü olarak yapılan, Allah rızası için olan davranışlar.

Güzel davranışlarda dünyevî bir karşılık beklemeden, sadece Allah rızasını gözetmek.” manasına gelen hasbîlik, zor ve sıkıntılı durumlarda Allah’ın kendisine yardımcı olarak kâfi geleceğini bilmek, bu bilinçle gösterilen sabır karşılığında Allah’ın ecrini ummak demektir. 

Başka bir ifadeyle “hasbîlik”, her türlü şahsî çıkar ve menfaatten uzak durulması, her işin, gönüllü olarak ve yalnız Allah için, O’nun hoşnutluğunun elde edilmesi için yapılmasıdır.

İnananları en yüce mertebeye, Allah’ın rızasına ulaştıran hasbîlik, insanları Allah’a davet uğrunda büyük sıkıntılara maruz kalan birçok peygamberin dilinde en değerli ifadesini bulmuştur: “Buna (tebliğ görevime) karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir.” Şuara 109

Yine Rahmet Elçisi’ne (sav), “Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.” En'am:162 demeyi telkin eden ilâhî öğüt de hasbîliğin en güzel özetidir.

-Hasbî olmak, yaşadığımız toplumun menfaatlerini kendi menfaatlerimizin önünde tutmaktır.

-Başkalarının kurtulması için kişinin gerektiğinde kendisini feda edebilmesidir.

Günümüz şartlarında maalesef hasbî insanların sayısı azalmaya devam ediyor.

Bunun aksine hesabî olanların sayısı ise hızla artmaktadır.

Hesabî olmak; Kişinin karşılıksız iş tamamladı, şahsi menfaatini on planda tutmasıdır. Dolayısıyla Allah rızası ikinci plana itilmiş demektir.

Hasbî olanların sayısını süratle çoğaltmak zorundayız.
Aksi halde hesabî olanlar, hasbî olanları bertaraf eder. 
Böyle bir durumda herkes kaybedecektir. 

Mütefekkir Nurettin TOPÇU hesabî olmanın tehlikesine nasıl dikkat çekiyor: "Menfaatler, hırslarımızın zehirli yemişleridir. Her biri ayaklarımıza vurulan birer zincirdir. Onlarla Allah’a gidilemez."

Hesabî davrananlar kendileriyle birlikte yaşadıkları çevreyi de adeta zehirlemektedirler.

Devletlerin ve kurumların birlik ve beraberliğine zarar veren en tehlikeli tavır, şahsî çıkarların millet menfaatini kuşatmasıdır.  

Hesabîlik, nokta kadar şahsî menfaat için toplumu tehlikeye atmaktan çekinmemektir.

Hiçbir kişinin ve grubun menfaati bu toplumun birlik-beraberliğinden daha önemli ve değerli değildir. 

Hasbî olanlar, duygusunu aklının emrine verir. Aklını da imanının emrine vererek sarsılmaz bir itikad'ın korumasında yaşar.

Geleceğe güvenle bakmanın temel şartı hasbîlikle bezenmiş bir ruh yapısına kavuşmak şarttır.

Hasbî olmak her mü'minin mümeyyiz vasfı olmalıdır.
Sadece Allah rızasını kazanmak için yol almalıdır.
Hasbîlik müslümanda bulunması gereken bir erdemdir.

 

malatyanethaber@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
26Ekm
21Eyl
07Eyl

Nasıl bir eğitim?

24Ağs
18Ağs