Hakikatin neresindeyiz - Kerem Yıldırım

Hakikatin neresindeyiz


Hak; doğru, gerçek, batılın zıddı, vacip ve lazım olan demektir.

Hakikat ise; gerçeklik ve gerçekten gibi anlamlara gelir.

Hak kelimesinin ıstılahi anlamı ise; sabit ve doğru olandır.

Hakikat kelimesinin ıstılahi anlamı; bir şeyin aslı esası demektir.

Yine bir şeyin özü, mahiyeti, gerçekliği, doğruluğu, sabit oluşu hakikatin başka bir anlamdır.

Günlük hayatta hepimizin sıklıkla kullandığı hakikat, gerçeğin peşinde gitmek, her şeyi yaratan Allah'ın (c.c) gönderdiği Kur'an ve Rasûlü'nün izini takip etmektir.

Fıtri olanın, fıtrata ait olanın peşinden gitmektir.

Ancak hakikatı bağlamından kopararak kendimize uydurmaya çalışırsak ortada ne hakikat kalır ne de biz kalırız.

Hakikat ulvi bir kavramdır. Biz ona tâbi olursak Ulviyet'e götürür fakat hakikati kendi süfli emellerimize alet edersek tabii olarak bizi süfliye (aşağılara) düşürür.

Hakikat bellidir ve istikamet anlamında yeganedir. 

Hakikate karşı tavır anlamında Müslümanlar için üç ayrı zümreden bahsedebiliriz.

Birinci zümre: Gerçekten hakkın ve hakikatin künhüne vakıf olan ve bu uğurda asla yalpa yapmayan, hakikatin izinden yürümeyi kendisine şiar edinmiş samimi müslümanlardır.

İkinci zümre:  Hakikati bilip tanıyan, zaman zaman da hakikate muvafık yaşayan. Ancak bazen da nefsi ve şahsi çıkarına mağlup olarak hakikatten uzaklaşan. Bu sapma nedeniyle de daha önceki hakikate uygun amellerini bir çırpıda heba edebilen müminlerdir.

Üçüncü zümre ise: İbadetlerini yapmaya çalışan ancak mensubiyet duyduğu grubu veya zümreyi hakikatin yerine koyan, dolayısıyla hakikate teslim olmak yerine hakikati teslim almaya çalışma cür'retini gösteren müslümanlardır. 

Bu zümrem kuşatıcı hakikatti kuşanmak yerine maalesef hakikati kuşatmaya çalışarak mensuplarını çıkmaza sürükleyebilir. 

Hakkın emrettiği İslâm kardeşliği hakikatini grup ya da zümre kardeşliğine indirgeyerek; gerçeği, gerçek olmayana feda etmektir.

Bizler eğer Hakka ve hakikate inanır, hakikati tanır, hakikaten izinden gidersek her iki cihanda da kazananlardan inşaallah. 

Rabbim bizleri Hakka ve hakikate teslim olanlardan eylesin. 

.............

Hakikaten şaşma doğru yolu bulursun Nefsine zor gelse de sen mutedil ol Doğruluktan ayrılma mutlu olursun. Hakka uymaktır gidilecek tek yol 

Hakikatten şaşan pişman olmuştur
Gönlü me'yus elem ile dolmuştur 
Hakkı gören hakikati bulmuştur 
İstikamet üzere Hakikatte kal

malatyanethaber@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
21Eyl
07Eyl

Nasıl bir eğitim?

24Ağs
18Ağs
11Ağs