Ahlâk aklın abdestidir - Kerem Yıldırım

Ahlâk aklın abdestidir


Yüce Allah'ın yarattığı akıl sahibi, yaratılanlar içerisinde düşünen tek varlık olan insan, dünya hayatında belirli kurallar çerçevesinde hareket etmek zorundadır. Yaşadığımız toplumda düzensizlik ve kargaşa olmaması için toplumu ıslah eden kuralların tatbiki elzemdir.  İster şahsi işlerimizi yaparken, isterse toplumla alakalı ilişkilerimizde olsun düzensizliğe mahal vermeyecek şekilde hareket etmek bir mecburiyettir. Uyulması gereken bu kurallar manzumesinin adına genel anlamda Ahlak diyoruz.

İnsanlar bulundukları çevredeki insanlarla birlikte yaşamaya mecburdurlar. Akıllı insan her şeyi bir Yaratanın olduğunu asla aklından çıkarmamalıdır. Bütün kainatı yoktan vareden Rabbimiz, toplum düzenini sağlayacak genel ahlaki kuralları; Göndermiş olduğu Peygamberleri ve kitapları vasıtasıyla biz insanlara iletmiştir.  İlahi kaynaklı kurallar ne zaman toplumlarda tatbik edilmişse huzur ve sükun hakim olmuştur. Ne vakitte bu kurallardan uzaklaşılmışsa ifsad galip gelmeye başlamıştır. 

Ahlak aynı zamanda insanın gidişatına yön verir. Başkalarına saygı çerçevesinde kendisini yaratan Rabb'inin kurallarına uymayı mecburi kılar. İnsanların bir kısmı Allah’a iman ederken bir kısmı da inanmamayı yani küfrü tercih eder. İslam, başkalarının haklarını ihlal etmemek kaydıyla inandığı gibi yaşamayı, başkalarının inancına baskı yapmamayı ister.

Yani herkes birbirinin inancına saygı duymalıdır.

Hele hele yüzde doksanı Müslüman olan ülkemizde kimse İslam’a ve İslam’ın ilkelerine hakaret etme hakkına sahip değildir.  Biz nasıl Müslüman olamayanların inancına saygı duyuyorsak onlarda bizim inancımıza saygı duymak zorundadırlar. Ancak ne yazık ki son zamanlarda ülkemizde azgın bir azınlık Müslümanların giyim kuşamları üzerinden İslam'a saldırıyorlar. Âdeta İslam’a karşı salyalarını akıtıyorlar. Unuttukları bir şey var";İtlerin havlaması bulutlara zarar vermez."  Bu azgın azınlık kindar davranışlarıyla asla İslam’a asla zarar veremezler. Lakin toplumsal barışa zarar veriyorlar. Edepli edeninden susar, edepsiz bağırarak güçlü olduğunu zannedermiş. İstanbul'da başörtülü kızlara yapılan fiilî saldırılar, yine İstanbul metrosunda bir kardeşimizin kıyafeti üzerinden onuncu yıl marşı okuyarak İslam'a karşı yapılan çirkin hakaretler bu çirkefliğin son versiyonudur. 

Peki, yapılmak istenilen nedir? Allah'a inanmayan azgın azınlığın, Allah’a inananlara karşı kin ve nefretlerini kusmalarından başka bir şey değildir. İnsanda Allah inancı olmayınca Ahlak da kalmıyor. Ahlakın olmadığı yerde akıl abdestsiz kalıyor. Çünkü Ahlak sahih aklın abdestidir. Allah'a inanmak ahlaklı olmanın en önemli altyapısıdır. Öyleyse herkes aklına ahlakıyla abdest aldırmalıdır.

Aklı ve vicdanı kirlenmiş, merhamet fakiri azgın azınlık şunu iyi bilin ki;  İslam’a olan kininiz sizi yiyip bitirecektir. Tarih boyunca İslam’a düşmanlık eden herkes kaybetmiştir, kaybetmeye mahkumdur. 

Geliniz hep birlikte her iki dünyada da hüsranı yaşamamak için; Duygumuzu aklımızın emrine, aklımızı kalbimizin emrine, kalbimizi de imanımızın emrine verelim. 

İtin biri bulutlara havlamış 
Hoşt de gitsin tasalanma kardeşim 
Hırsız kedi çok erken miyavlamış 
Varsın miyavlasın tınma kardeşim.

 

malatyanethaber@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
26Ekm
21Eyl
07Eyl

Nasıl bir eğitim?

24Ağs
18Ağs