HABER veri YORUM


"Yasama", "Yürütme" ve "Yargı" gücünden sonra gelen 4. güç olarak "Basın" geliyor. 

"Basın", yazılı, görsel ve işitsel haber, yorum ve bilgi içerikli yayınların genel ismi. 

Bu işleri gerçekleştirenlerin mesleği de "gazetecilik" adıyla tanımlanıyor.

Millet namına sivil denetim ve bilgilendirme aracıdır basın, öyle ki, haberlerini kendi bünyesinde oluşturduğu elemanlarınca istihbarat biriminde toparlayıp değerlendirme işini, önceden hiçbir merciye bildirmeksizin kendisi yapıp özgürce yayınlar.

Kısacası, basın hür, yorum serbesttir. 

Bu arada kamu yararını veya zararını ilgilendiren hususlarda gazetecinin bilgi edindiği gerçek haber kaynaklarını açıklama zorunluluğu da bulunmuyor.

Basın ve gazeteciliğin kısa ve özet halinde tanımını yaptıktan sonra Malatya özelinde yapılmakta olan bu işin ne kadar hakkıyla yapıldığını değerlendirmek, sizlerin işi.

Bundan böyle hergün Malatya basınında arz-ı endam edenlere... 

Milletin gözüne girmek için en küçük fırsatı ganimet bilenlere... 

Ve halkın o meşhur "İşi bileceksin, işe gitmeyeceksin...!" cümlesiyle hicvettiği, iş yapar gibi gözükenlere, yani statükoyu devam ettirenlere…

HABER veri YORUM'da, sorularımızı sık sık ve peş peşe soracağız. Cevaplarına da aynen yer vereceğiz...    

vyigitcan@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!