Son yüz yılda neden, Osmanlıya düşman bir nesil yetişti? 3 - Lütfü Caner

Son yüz yılda neden, Osmanlıya düşman bir nesil yetişti? 3


Evet değerli okurlarım: üç gündür sürdürdüğümüz bu üç günlük yazı dizimizin bu son bölümünden de: (İttihattı Terakki Zihniyeti solcuların, masonların ve Batı hayranı vatansızların) sık sık saldırdıkları Sultan Abdulhamid Hanın bazı hizmetlerini sunmaya devam ediyoruz:

Muğla İdâdîsi mektebi (1902)[252]

Urfa İptidai Mektebi (1902)[253]

İzmir İnas Mektebi (1904)[254]

Biga Mektebi Rüştiyesi (1908)[255]

İstanbul Dar’ül Hayr-i Ali Mektebi (1903)[256]

İstanbul Davutpaşa Rüştiyesi (1893)[257]

İstanbul Halkalı Hamidiye Ziraat Mektebi (1881-1892)[258]

İstanbul Orman ve Maadin Mektebi (1883/1900)[259]

İstanbul-Kadıköy/Acıbadem Dâr’üleytam (1900)[260]

İstanbul-Acıbadem Âma ve Dilsiz Mektebi (1904)[261]

İstanbul-Selimiye Karma Mektep (1900)

Cihangir Mebadi-i Fuyuzat Mektebi (1900)[262]

İstanbul Bidayet-i Tahsil Mektebi

Tophane Mir’at-ı Maarif Mektebi, Çiçek Pazarı Çırak Mektebi

Emir Buhari’de Mimar Sinan İbtidai Mektebi, Cerrahpaşa-Hobyar Kız Rüştiye Mektebi (1900)[263]

Tokat İptidai Mektep (1900)[264]

Adapazarı Sanayi Mektebi (1890)

Yozgat Sanayi Mektebi

Yozgat Kız Rüştiye ve Erkek İbtidai Mektebi (1900)[265]

Kastamonu Rüştiyesi[266]

Kastamonu-Küre Rüştiye Mektebi (1900)[267]

Bursa Harir Darüttalim (İpekböcekçiliği) Mektebi (1894)[268]

Bursa Hamidiye Sanayi Mektebi (1891)[269]

Bursa Hamidiye Ziraat Mektebi (1892)[270]

Bursa Mekteb-i İdâdî Askerî (1890)[271]

Bursa Osmaniye Mektebi (1905)[272]

Ankara Mekteb-i Sanayi-Mevlevihane civarı İbtida-i Mekteb (1900)[273]

Ankara-Mihâliççik, Çubukabad ve Mecidiye Kazası İbtidai Mektebi (1900).[274]

Değerli okurlarım sakın yanlış anlaşılmasın, bu yayınladıklarımız; Sultan Abdulhamid Hanın yalnızca yaptığı hizmetlerin küçük bir bölümüdür...

Evet, yazımın başında da belirtiğim gibi, benim üç gündür  bu konuya yazmamdaki asıl amacım: koca  CİHAN İmparatorluğu Osmanlı Devletinin yıkılış  süreci ve sebeplerini bir gazete köşesine sığdıracak  kadar haddimi aşacak bir densizliğe düşmek değildir...! Çünkü bu konu: uzmanı gerçek milli duyarlılığa sahip  tarihçiler tarafından mutlaka doğru dürüst incelenip milletimize ve genç nesillerimize  doğru dürüst anlatılması gerekmektedir.. Ben tarihçi değilim ve konu hakkında ancak her vatandaşımız gibi öğrenebildiğim  kadar  bir tarihi bilgiye sahip  sıradan bir gazeteciyim..,

Yalınız şu kadarını söylemeliyim ki; eğer gerçekten Osmanlı devletinin yıkılış sürecini ve sebeplerini doğru dürüst öğrenmek istiyorsak; doğrusu  ile yanlışı ile son yüz yılda bize okullarda öğretilen  tarihi anlatımların  büyük bir bölümünü çöpe atılacak  bilgiler olduğunu bilmemiz gerekiyor...

Peki, neden diye soracak olursanız; çünkü yakın tarihte bu devleti yöneten bir  Başbakanımız ve  devlet adamımız  aynen şöyle  diyordu; “Biz yeni düzeni oturtmak için, yeni yetişen  nesillere  Osmanlıyı  hep  kötü göstermek  zorunda kaldık” diyordu... Biraz araştırırsanız, bu kişinin kim olduğunu öğrenirsiniz...  

Evet değerli okurlarım: bırakın Osmanlının yıkılış  sebeplerini araştırmayı, Cennet mekan Sultan Abdulhamit Han’ın yalınızca kendi döneminde yaptığı bazı HİZMETLERİ ve ESERLERİNİ milletimizin gündemine sunmak istedim, fakat binlerce  hizmet  örnekleri ile  karşılaştım ve boyumdan büyük bir işe kalkıştığımı anladım ve bu konuyu buradan noktalamak durumunda kaldım.. Yazımız başından da söylediğim gibi; benim bu yazıyı yazmamdaki asıl amacım: her ağızlarını açtıklarında,  ecdadımız  Osmanlıya saldıran ve özelikle  Cennet mekan Sultam Abdulhamid Han’a  kızıl sultan diyenlere,  Sultan Abdulhamid Han döneminde  yapılan  yalınızca bazı hizmetlerin örneklerini  araştırıp sunmak istemiştim..  Fakat gördüm ki,  bu konu  benim gibi tarihçi olmayan sıradan bir gazetecinin  altından kalkacağı bir konu  değil,  gerçek milli duyarlılığa  sahip tarihçilerimizin ve uzmanlarımızın  kollarını sıvayarak, milletimizin  gündemine  Osmanlının yıkılış  sebepleri ile ilgili asıl TARİHİ  gerçekleri sunmaları gereken çok önemli bir konudur.. Milli duyarlılığa  sahip Battalgazi Torunu Malatyalı  tüm tarihçilerimizin dikkatlerine önemle arz edilir...

Geçmişte, (İttihattı Terakki  Derneği) maskesi arkasına sığınan, Siyonist ve Masonların  Osmanlıyı  yıkmak için,  (Enver, Talat Cemal Paşaları)  nasıl gaza getirip kullandıklarını, Osmanlının son dönemlerinde  yüksek  tahsil görsünler  diye  Avrupa’ya gönderdiğimiz  bazı öğrenci gençlerin,  ( Genç Osmanlılar ve Jön Türkler) diye  kandırılıp, İngilizler  ve Fransızlar tarafından nasıl  kullandırdıklarının  araştırılıp  milletimize gerçek  Osmanlı tarihi hadiselerinin doğru dürüst anlatılması gerekir...

Örneğin18 Mart  Çanakkale savaşı Osmanlı devleti döneminde yapılmış ve savaşın  kumandanı (Enver Paşa mıdır; yoksa  Alman General  Otto Liman Von Sanders)’midir ,)  bu konular milletimiz ve gençlik tarafından tarafında net olarak bilinmemektedir...

Maalesef  yakın tarihin bütün bu konuları çarpıtılarak genç nesillerimize ve  milletimize yalan ve yanlış olarak aktarılmaktadır.. 

İşte onun için, Osmanlı tarihi gerçeğinin doğru anlaşılması için,  milli duyarlılığa sahip gerçek tarihçilerimizi  ve özelikle Battalgazi torunu  Malatyalı  idealist  tarihçilerimizi önemle göreve davet ediyoruz...!   

Selam ve Saygılarımla...!

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!