Son yüz yılda neden; Osmanlıya düşman bir nesil yetişti? 1 - Lütfü Caner

Son yüz yılda neden; Osmanlıya düşman bir nesil yetişti? 1


624  yıl Dünya’da üç kıtaya ferman vermiş olan Osmanlı  imparatorluğunun yıkılış süreci konusunu  elbette ki, bir günlük  köşe yazısına sığdırmamız asla ve asla mümkün değildir.. Çünkü Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasına neden olan birçok olumlu ve olumsuz  tarihi süreçlerin mutlaka ki  konunun uzmanı  milli duyarlılığa sahip gerçek tarihçiler tarafından irdelenmesi ve incelenmesi ve milletimize anlatılması  gerekir...

Evet, yukarıda belerttiğimiz gibi, 624 yıllık Osmanlı Devletinin yıkılışının gerçek tarihi sebeplerini  sağlıklı ve gerçek tarihi kaynaklara dayandırılarak  incelenmesi  ve anlatılması için, ancak konunun uzmanı  milli duyarlılığa sahip gerçek tarihçi bir ekiple  ciltler dolusu kitapların yazılması gerekir ki, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışının gerçek nedenleri sağlıklı bir şekilde  tam olarak anlaşılsın..!
 Çünkü  son yüz yıldır Türkiye’de bu konu ile ilgili bireysel olarak yapılan birçok araştırma ve çalışmalar, ideolojik siyasi saiklerle ve batı tandanslı yaklaşımlarla yapıldığı için, konu yeni yetişen nesillere tamamen veya kısmen yanlış ve ya kasıtlı olarak  bazı kesimler tarafından yıllardır anlatıldı ve halen  aktarılmaya devam ediyor... 

Yani sizin anlayacağınız; biz yönümüzü batıya döndük, batıllaşıyoruz diyenler tarafından, son yüz yıldır yalan ve yanlış bir tarih yeni yetişen nesillere öğretildi.. Ben şahsen sıradan bir gazeteci olarak okuduğum ve öğrendiğim kadarı ile ilk, orta, lise ve üniversitelerde yeni yetişen nesillere öğretilen Osmanlı ile ilgili tarihin % 80’ninin yalan yanlış ve kasıtlı olarak yeni yetişen nesillere öğretildiği kanısındayım..!

Evet, yazımın başında söylediğim gibi, bu gün bu yazıyı yazmamdaki asıl amacım: uzun uzadı ye Osmanlı devletinin yıkılış sürecine bu köşe yazımda  girmek değil, asıl amacım: son yüz yıldır bu ülkede yeni yetişen nesillere ecdadımız Osmanlının hiç bir şey yapmadığı yalanlarına karşı; yalınızca son Padişahlardan  Cennet mekan  Sultan Abdülhamit Han’ın tahtan indirilinceye kadar yaptığı bazı hizmetlerini gençliğimizin dikkatlerini sunmak istiyorum.. Çünkü son yüz yıldır, Osmanlı devletinin yıkılışında büyük ölçüde rolü olan (İttihattı Terakki Zihniyetinin temsilcileri solcu kesimlerin ve mason cenahın) her fırsatta kızıl Sultan diye saldırdıkları ve yeni yetişen nesillere kasıtlı olarak yalan ve yanlış   tanıtmaya çalıştıkları, Cennet mekan Sultan Abdul Hamit Hanın yalınız kendi döneminde yaptığı binlerce hizmetten yalınızca  bazı hizmetleri sunmak istiyorum:

ABDÜLHAMİT HAN KİMDİR?

2.Abdülhamid Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve 113. İslam halifesidir. Osmanlı İmparatorluğu tahtında 33 yıl görev yapmıştır. Bunalımlı bir dönemde tahta çıkan Abdülhamid, Batı'ya karşı dengeci, Doğu'ya karşı İslamcı politikalar izlemiştir... 

Sultan Abdülmecid’in oğlu olan Abdülhamit Han, 21 Eylül 1842 yılında İstanbul'da doğdu. Abdülhamit Han’ın eğitimi ile amcası Abdülaziz yakından ilgilenmiştir. Bunalımlı bir dönem geçiren Osmanlı Devleti’nin başına geçen Abdülhamit Han, Batı’ya karşı dengeli ve temkinli bir politika izlemiş ve  Doğu’ya karşı ise İslamcı politikalar izlemiştir... Abdülhamit Han Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı ve 113. İslam halifesidir...

İŞTE  2’İNCİ  ABDÜLHAMİD HAN'IN KENDİ  DÖNEMİNDE YAPTIĞI  HİZMETLERDEN BAZILARI: 

1. Hindistan, Cava, Afganistan, Çin, Malezya, Endonezya, Açe, Zengibar, Orta Asya ve Japonya'ya elçiler ve din adamları gönderdi.

 2. Dünyanın ilk dişçilik okulunu kurdu.

 3. Paris'te İslam Külliyesi kurdu.

 4. Çinlilere karşı Doğu Türkistan'a gönderdiği askeri yardım ile Orta Asya Müslümanlarını örgütledi.

 5. Kudüs-Yafa, Ankara-İstanbul ve Hicaz demir yollarını yaptırdı.

 6. Cami yaptırdığı her köye bir de okul açtı.

 7. Modern matbaa makinelerini Türkiye'ye getirtti, ücretsiz kitap dağıttırdı, 6 bin kitabın çevrilmesini sağladı..

DEVAMI YARIN İNŞALLAH..
 

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!