Dost Mektupları - Hakan Ertürk

Dost Mektupları


RASULULLAH(SAV), ŞEYHLER KADAR OLAMAMIŞ(!)  2

Muhterem Dost,

Bir önceki mektubumda ön bilgi olarak yaptığım izahattan sonra sanırım sen de fark etmişsindir ki Allah, yardımını göndermek için evvela kulunun harekete geçmesini bekliyor.

Bir peygamber bile bunca tedbiri alıyorken birilerine ne oluyor da şeyh, gavs, kutub, gavs-ı azam, kutb-ı ekber gibi yüceltici unvanlar verdikleri bazı şahısların olağanüstü özelliklerle donatıldığına inanıyorlar?

Güya onlara göre şeyhleri dilerse yapamayacağı bir şey yokmuş. Yine şeyhleri, insanların zihnini okurmuş. Binlerce kilometre uzakta da olsa müridinin ahvalinden haberdar olup ona yardım edebilirmiş. Hatta ibadet ederken bilhassa da namazda “rabıta” adını verdikleri bir uygulamayla şeyhlerini karşılarında canlandırırlarsa yaptıkları ibadet daha huşulu hale gelirmiş. “-mış, -miş, -muş …”

Yahu bunlar Kur’an’ı nasıl okuyorlar, pes doğrusu…

Ah şu ön yargılar… Bizi hatadan hataya sürükleyen ön yargılar…

Hele bir de bize hayat veren Kur’an’a, merdiven altı bilgilerle yaklaştığımızı ve Kur’an’ı mevcut bilgilerin dayattığı ön yargılarla okuduğumuzu düşünsene… Bu ne büyük bir felakettir. Rabb’imiz ise kitabında bizi akletmeye çağırıyor defaatle.

Allah, Musa aleyhisselama “Asanı suya vur.” diyor. Şimdi, denizin yarılması asa sayesinde mi oldu sanırsın? Allah dileseydi asayı devre dışı bırakıp denizi direkt ikiye bölemez miydi? Bölerdi ancak Allah, evvela kulunun harekete geçmesini istiyor.

Ya Meryem kıssasına ne demeli? Meryem annemiz, İsa aleyhisselama yüklü olduğu hâlde bir hurma ağacına varıyor. Allah kendisine taze hurma ikram etmeyi murat ediyor. Allah dileseydi bir anda Meryem annemiz önünde bir yığın taze hurma bulabilirdi. Lakin böyle olmuyor. Allah azze ve celle, Meryem’e diyor ki: “Hurma ağacını da kendine doğru silkele ki üzerine taze, olgun hurma dökülsün.”

Bu iki misali yeterli bulmuyorsan Kur’an’da bu minvalde yer alan diğer ayetlere de bakabilirsin. Ayrıca Rasulullah(sav)’ın hayatının bütününe de bakabilirsin. 

O zaman göreceksin ki Allah’ın pak dini; zihin okuduğuna, gaybı haber verdiğine, bilinmezi gördüğüne, oturduğu yerden dilediğini yapabilmeye muktedir olduğuna inanılan kimselerin ve onlara tabi olanların dini değildir.

Ve yine bilesin ki onların dinleriyle bizim dinimiz arasındaki benzerlik, isim benzerliğidir.

Vesselam…

hakanerturk4444@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

Yazıyı Yorumla

Yorumlar / 2

  • Hakan Ertürk | 01 Eylül 2020 12:34

    Ve aleykum selam. Allah'a emanet olun.

  • Mustafa | 29 Ağustos 2020 00:37

    Kimseye baki değildir dünya malı sim ü zer Bir gönül harap olmuştur tamir etmektir hüner Hak tecelli eyleyince her işi asan eder Ğalk eder esbabını bir lahzada ihsan eder. ********************************** Allah tasarruf sahibi dır. Nerede ne zaman kime ne şartlarda niçin tasarrufta bulunacağını sorgulayamayız. Evet beşeri olarak amelsiz olmaz. İnsanın hayatını idamesi de insanın ameline bağlı değil. Allah'ın takdirinde. Ayrıca onun bunun havada uçmasını keramet göstermesi dedikodularını bir tarafa bırakıp ayette buyurduğu bize şah damarından daha yakın olduğunu müşahede edelim. Biz işin neresindeyiz. Hadis i kutsi; nefsini bilen Rabbini bilir. Biz nefsimizi bildik mi. Ve ma arselnake illa rahmetlil alemin. Ayet i kerimesine iman eden bir zahit bir şeyhi alemlerin sultanı Muhammed Mustafa ile kıyaslanamaz. Muhammed siz Allah'a yol olmadığını bilir. Cenab ı hak habibi Muhammed Mustafa ya selavat getirmenizi buyuruyor. Vel hasıl İslam dininin gereğini yerine getirmede tembeliz vesselam.

YAZARIN SON 5 YAZISI
03Ara

Dost Mektupları

26Kas

Dost Mektupları

19Kas

Dost Mektupları

12Kas

Dost Mektupları

05Kas

Dost Mektupları