Dost Mektupları 21 - Hakan Ertürk

Dost Mektupları 21


Dua, İşte Böyle Yapılır 2

"Rabb’im! Küçüklüğümde onlar(anne ve babam) beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de Sen onlara (öyle) rahmet et." (İSRA 24)

"Ey Rabb’im! Bana ve ana-babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve Sen’in hoşnut olacağın sâlih amel işlememi bana ilham et. Benim neslimden gelenleri de sâlih kimseler kıl. Doğrusu ben tevbe edip Sana yöneldim. Ve ben gerçekten Müslümanlardanım." (AHKAF 15)

"Rabb’im! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helâkını arttır." [NUH 28 (Hz. Nuh(as)’un duası)]

“Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni sâlihler arasına kat." [YUSUF 101 (Hz.Yusuf(as)’un duası)]

“Rabb’im! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla, çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.” (İSRA 80)

“Ey Rabb’im! Ben, Senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten Sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen, ben ziyana uğrayanlardan olurum.” [HUD 47 (Hz.Nuh(as)’un duası)]

"Rabb’im! Beni yalnız başıma bırakma. Sen mirasçıların en hayırlısısın." [ENBİYA  89 (Hz. Zekeriyya(as)’nın duası)]

"Rabb’im! Şeytanın kışkırtmalarından Sana sığınırım. Ve onların benim yanımda bulunmalarından da Sana sığınırım Rabb’im." (MU’MİNUN 97,98)

"Rabb’im! Bağışla ve merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.” (MU’MİNUN 118)

"Rabb’im! Bana sâlihlerden olacak bir evlat ver." [SAFFAT 100 (Hz. İbrahim(as)’in duası)]

“Rabb’im! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat.
Bana, sonra gelecekler içinde iyilikle anılmak nasip eyle.
Beni, Naîm cennetinin vârislerinden kıl.
(İnsanların) diriltilecekleri gün, beni mahcup etme.
O gün, ne mal fayda verir ne de evlât.
Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde (kurtuluşa erer)." [ŞUARA 83,84,85-87,88,89 (Hz. İbrahim(as)’in duası)]

"Rabb’im! Zalimler topluluğundan beni kurtar." [KASAS 21 (Hz. Musa(as)’nın duası)]
"Umuyorum ki Rabb’im beni doğru bir yola yöneltip iletir." [KASAS 22 (Hz. Musa(as)’nın duası)]

"Rabb’im! Doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım." [KASAS 24 (Hz. Musa(as)’nın duası)]

“Ey Rabb’imiz! Sen’in rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve Sen'in yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru.
Rabb’imiz! Onları da onların atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olanları da kendilerine vâdettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz azîz ve hakîm olan Sen’sin.
Bir de onları, her türlü kötülüklerden koru. O gün, Sen kimi kötülüklerden korursan muhakkak ki onu rahmetine mazhar etmiş olursun. Bu en büyük kurtuluştur.” [MÜ’MİN 7,8,9 (Meleklerin duası)]

(DEVAM EDECEK…)
 

hakanerturk4444@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
22Ekm

Dost Mektupları

15Ekm

Dost Mektupları

08Ekm

Dost Mektupları

01Ekm

Dost Mektupları

24Eyl

Dost Mektupları