RAHİP BRUNSON MESİH Mİ? - Enes Tarım

RAHİP BRUNSON MESİH Mİ?


ABD’nin Rahip Brunson serbest kalana kadar ekonomik savaş ilan tehdidi gerçeğe dönüştü ve doların önlenemeyen hızlı yükselişi karşısında ülkemiz ekonomisi için tehlike çanları çalmaya başladı.

Bölgede ayakta kalan iki ülke vardı zaten: İran ve Türkiye. Diğerleri, tüm Ortadoğu ve Müslüman coğrafya uzun süredir ateş altında yanıyordu zaten.

ABD'li neoconların, “Tanrı'yı zorlayarak kıyamet savaşını erkene alma düşüncesi” tüm dünyada Armegedon savaşını hızlandırdı. Bizim kıyamet savaşlarımız ise, yaşadığımız mezhep savaşları ile çoktan başlamıştı bile.
***

Son dönem ABD tüm dünyada kaos politikalarını artırdı. Savaşla çöktüremedikleri ülkeleri ekonomik temelli saldırılarla yıpratıyor; sadakatlinden emin olamadıkları liderleri de dolar kuru politikaları ile istediği kıvama getirmeye çalışıyorlar.

Dolar yedi TL’ye yaklaştı ve ekonomimiz tel tel dökülüyor. Tüm bunlar ABD’li Evanjeliklerin Armegedon senaryolarının bir parçası galiba. Brunson un Evanjelist olması ve Evanjelizmin kısaca Hıristiyan Siyonizm’i olarak tanımlanması; özellikle ABD de nüfusun yaklaşık yüzde yirmi beşini oluşturan ve tüm dünyada sayısı 500 milyonu aşan bu Protestan mezhebi ve ideallerini yeniden gündeme getirdi.

Evanjelistler Mesihin gelmesi ve kıyametin kopması için tüm dünyada planlamalar yapıyor; projeler organize ediyor. Sadece evanjelistler mi? Bu düşünce mehdi inancı çerçevesinde bazı İslam fırkalarında da göze çarpıyor.

İŞİD de güçlü olduğu dönemde  “Melhame -i Kübra” savaşının eşiğine girildiği propagandaları ile tüm dünyadaki Müslümanları biata ve mehdinin yanında savaşmaya çağırmış ve dünyanın her yerinden, başta Batılı ülkelerden olmak üzere bu çağrıya kanan Müslümanlar akın akın kadınlı erkekli Suriye bataklığına akın etmişti. Akabinde bölgenin ÖSO tarafından alınması İŞİD in “Mehdi Ordusu” olma iddialarını da bitirmişti.

Tüm din ve inanç sistemlerinde kimi zaman adına Mehdi denmese de dünyanın sonunda, kötülüğün tüm ihtişamı ile altın çağını yaşadığı bir demde yeryüzüne inerek insanlığı kurtaracak bir Mehdi ya da Mesih inancı bulunmakta. Kötülük, fesat ve zulüm dolu dünyanın, bir kurtarıcı tarafından dünyanın sonuna doğru kurtarılacağı inancı olan Mesiyanizm birçok ülkenin gelecek planlamalarını da belirlemekte. Hıristiyanların Mesih’i, Yahudilerin Maşiyah’ı, Müslümanların ise Mehdisi akla ilk gelen kurtarıcılar. Budizm ve Zerdüştlük gibi inançlarda da benzer görevi ifa etmesini umdukları ahir zaman kurtarıcılar var. 

Filistin topraklarına Yahudi göçünün de benzer şekilde güçlü mesiyanik tonları var.  Harem’in yerine ahir zamanda inşa edileceğine inanılan tapınak çoğu çatışmanın nedeni.

İran’da eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın da mensubu olduğu “Hüccetiye Hareket”i İran’da ilk akla gelen mesiyanik hareketlerden.

Hüccetiye’nin “Kayıp İmam”ın dönüşünü hızlandırmak için kaos politikaları yaymayı amaç edindiği iddia edilmekte.

Suriye’deki çatışmaları da İmam Mehdi’nin geleceği sürecin bir aşaması olarak görmekte idiler.

Hatta, Suriye’de savaşa katılma konusunda çekimser davranan Hizbullah’ın mehdiyet vaadleri ile, İranlı dini liderler tarafından ikna edildikleri de biliniyor.

***

ABD’li “Neoconlar” arasında da, “Evanjelizm”in yaygın olduğu bilinmekte. Bush döneminde ABD’nin devlet politikası haline getirdiği “Evanjelizm”, Hıristiyan mesianizmine ait kıyamet senaryolarında, Tanrı’nın Krallığı kurulmadan önce bir Yahudi hakimiyetinin olacağına inanıp, bunun gerçekleştirmesi için çaba sarfetmeyi esas almakta.

Kıyametin gerçekleşmesi için neredeyse Siyonistler’den çok Siyonizm’i savunmakta “Evanjelist”ler…

Ve yine bu mezhep taraftarları Filistin’de aynı amaçlarla her konuda aktif rol alarak İsrail’e de finansman sağlıyorlar.

***

Müslümanlar açısından beklenen mehdi anlayışının her dönem taraftar bulabilmesi, Mehdi adı altında birilerinin her daim ortalarda olması ve beraberinde taraftar da bulabilmesi, belki de Müslümanların mazlumiyet ve sıkıntılarından kurtulabilmek için bir kurtarıcı bekleme ihtiyaçlarından ve yaşanan sorunların ancak mehdi ile çözülebilecek olması düşüncesinden kaynaklanmakta…

Ancak ABD’nin, görünen özelliği sadece Evanjelist bir rahip olan Brunson üzerinde fırtınalar koparması; serbest bırakılmaması durumunda büyük yaptırım tehditlerinde bulunması, bugüne dek “kıymetli bir müttefik” tanımlaması yaptığı ülkemize ekonomik savaş ilan etmesi kafalarımızı karıştırıyor.

Ve: “Brunson, Hıristiyan Evanjelistlerin Armegedon’dan az önce gelmesini bekledikleri Mesih mi? sorusunu bizlere sordurtuyor.

Ne dersiniz?

Selam ve dua ile…

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
18Ekm

Yeni muhafazakar islamcılık

11Ekm
04Ekm

Fıtrat

27Eyl

Hanif olmak

20Eyl

Allah’ım konuş benimle