Yetişen nesil - Cafer Çelik

Yetişen nesil


Son iki yüzlük zamanımızda görülen olumsuz hallerin sebepleri araştırılarak iyi tespit edilememiş, belki de dış güçlerin telkini ile Osmanlı sistemi ve İslam kabul edilmiş, ıslah edileceğine ithal, milli olmayan, halkımıza kabul ettirilemeyen uygulamalar denenmiş, bu çalışmalar toplumda aşağılık duygusuna, küskünlüğe, itimatsızlığa sebep olmuştur. Halbuki tarihimizde fizik, kimya, tıp, matematik, astronomi, hukuk alanlarında son derece başarılı olduğumuz dönemler vardır. Bizim medreselerimizde, dünyanın her tarafından gelip eğitim alan insanlar olmuştur. Nesil bu hallerden habersiz yetişmiştir. Uygulanan sistemde yetişenlerin çoğu halkı horlayan, halktan kopan, korkan, tepeden bakan, tavırlar sergilemiş, halkla bütünleşip, önderlik edememiştir. Toplum sorumluluğu olmayan, sade kendi çıkarını düşünen yetişkinler toplumuna yararlı olamaz, zararlı da olabilir. 
 

Halkımız son derece dayanıklı, sabırlı, fedakar, yurt ve millet sevgisine sahiptir. Milleti için gerekirse canını, malını vermekten çekinmez. Bu hasletler daha da geliştirileceğine nesilden-nesle azaldığını görmek üzücüdür. Yanlış ve zararlı haller azalacağına artmaktadır. Eğitimizde çok güzel şeyler amaçlanmış, sözde kalmış, gerçekleşmemektedir. Hak-hukuk, adalet, sorumluluk sadece öğretilmemeli, benimsetilmelidir. Yaşlıların huzur evlerine atılması, akrabalar arasında ilişkiler azalıyorsa, komşular birbirleriyle, selamlaşamıyor, dertleşemiyorsa, nesillerin eğitiminde yetersizlik vardır. Yöneticilerimiz kafalarındaki halkı inşa etmeyi başaramadılar, yaşayan halkı tahrip etmeyi başardılar. Genç beyinlere Darvin, Freud, Durkheim farazi fikirleri yerleştirmeye çalışarak inanç köreltildi. Halkı birleştiren bağlar zayıflatıldı, birlik zedelendi, halk bölündü, birbirine zıt toplumlar oluştu.                        
 

Kendi milletini tenkit eden, başka milletleri üstün gören, öven, halkı küçümseyen, geri kalmışlığın sebebi kabul eden, yetişkinler, diğer kalkınan milletlerin kalkınmasında etkin olanların halkına öncülük eden yetişkinleri olduğunu görmemekte, bilmemektedir. Bu millettin noksanı samimi, inançlı, milletini-memleketini sözde değil, özden seven, halkıyla bütünleşen, halkına inanan, kendilerine inanılan, yılmadan çalışan yetişmiş nesillerdir. Ham maddelerimiz var, yurdumuzda her çeşit şey yetişiyor, milyonlarca gencimiz var, ihtiyaç duyduğumuz, duyacağımız kadar ilim ve teknik adamı yetiştirir, yetişmelerini sağlarsak, imkanlarımızı israf etmeden, ihtiyaç duyulan şirketler kurulur, devlet-millet güçleri birleştirilir, hıyanet edeceklere fırsat verilmez, itimat artırılmasına azmi titizlik gösterilirse kalkınma-sanayileşme hızlanır, işsizlikte kalmaz.           

Devlet olan yanlışların sebebini, çaresini bulmalı, her vazifelinin memlekete-millete azami yarar sağlaması için gerekenleri yapmalıdır. İnsana iş değil, iş de insan çalışması sağlanarak, imkanlardan yararlananlar yararlı kılınmalıdır.
 

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
07Ekm

Bilmek

02Ekm

Ruh

25Eyl

Dinler ve İnanlar

16Eyl

İbadete Çağrı

11Eyl

Uygun Halleri Yaşatma – Yayma