SAYGI - SEVGİ - Cafer Çelik

SAYGI - SEVGİ


İnsan üstün yaratıktır. Üstünlüğü hal ve hareketlerinde yapılmalı, yaşanmalıdır. Diğer yaratıkların düşünemediklerinden, bilemediklerinden yanlış, yakışıksız, yasak, uygunsuz haller yapmaları pek yadırganmaz. Yaratan üstün kabiliyete yarattığı insanı başıboş bırakmamış yapması ve yapmaması gerekli halleri ilahi esaslarda belirtmiş, peygamberleriyle tebliğ ettirmiştir. İnsan, her hal ve hareketini düşünerek, emirlere uygun yapmalıdır ki üstünlüğünü korumuş, göstermiş olsun. Dünyada şerefli olsun, ahirette mükafat görsün, huzurlu yaşamış olsun.  

 Saygı, sevgi üstün yaratığın yaşamında yapması, yaşatması gerekli sayısız hasletlerindendir. İnsanların birbirine karşı davranışlarında samimi olarak gösterilmesi gerekli saygı-sevgi yapanları, yapılanları huzurlu ediyor, birbirlerine yaklaştırıyor. Saygısızlık, sevgisizlik, uzaklaşma, yabancılaşmalara sebep oluyor.

Yaşlı, çocuklu, elinde ağırlığı olanlara, özürlü olanlara yardımcı olmak için birkaç kimsenin birden yardımcı olmak için hareketlenmesi, yapanlar, yapılanlarla çok kimseyi memnun ediyor. İnsanların birbirlerine saygı-sevgisini artırıyor.

Bu ve bunlara benzer uygun hallerin yapılması görenler tarafından tasvip görmeli, örnek gösterilmeli, görenler de yapanlara memnuniyetini diliyle, haliyle belirtmeli ki yapanlar artsın, yapmayanlar yapmaya yöneltilsin, üstün hasletler köreltilmesin.

Her yapılanlarda herkes gücü nispetinde hissedardır. Uygunların anlatılması, yapanların tasvip edilip, övülmesi, örnek gösterilmesi uygunların artmasına, uygunsuzların tenkit edilmesi, reddedilmesi de azalmasında etkili olur.

Uygun davranış da bulunanların çoğu kadınlar,0tuz yaşın üstü olanlar.Bazı gençlerde ilgisizlik var.Gördüğümüz,bildiğimiz uygun halleri artırarak neslimize aktarmamız gerekirken yapmamız gereklilerde noksanlık mı yapıyoruz?...

Uygun şeylerin korunması, devam etmesi için yapılması gereklilerin ihmal edilmeden yapılması gerekir ki insani hasletler yaşansın. İnsanın anahtarı ilgi, sevgi, övgü, güvendir Bunlarla yaklaşmalı, uygunlara yönlendirilmeye, uygunsuzlardan korumaya çalışılmalıdır. İnsanlar ıslah olunabilir kabiliyetedir. Herkes gücü nispetinde uygun olarak gayret etse hızlı gelişmeler olur. Uygunsuzluklar azalır, artmaz, yok olur. Huzurlu, örnek toplum oluşur, insanlık huzur bulur. Yapanlar olmadan yanlışlar düzelmez. Bir fidana yapılması gerekliler yapılmazsa çalılaşır. Basit işleri gaye edinenler, mühim yapılacakları çoğu zaman ihmal ederler. Basit ve geçiciler araç, mühim olanlar amaç olmalı.

Uygunları anlatmak, uygunları yapanları övmek, sevmek, örnek göstermek, uygunsuzları yererek dile getirmek yapmak isteyenlerin yapabilecekleri şeylerdir. Yeter ki insan basitliği aşsın, şekline, ismine uygun hal ve hareketlere yönelsin. Yapmamız gerekli yapabileceklerimizi yapmaya gayret etsek şeref buluruz, huzurlu oluruz, mükafat görürüz, mesuliyetten kurtuluruz.

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
07Ekm

Bilmek

02Ekm

Ruh

25Eyl

Dinler ve İnanlar

16Eyl

İbadete Çağrı

11Eyl

Uygun Halleri Yaşatma – Yayma