ÖRNEK ÖNDER (12) İMAMLAR - Cafer Çelik

ÖRNEK ÖNDER (12) İMAMLAR


     İmamlar, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in torunları. Yaşadığı zamanın önde gelen alimleri. İlmi üstünlüklerine sebep olarak; yönetimden uzaklaşmalarını, kendilerini ilme ibadete vererek zamanlarını çok iyi değerlendirdiklerini, bir önceki imamın, kendinden sonra imam olacağı belirlemesi, ona bildiklerini noksansız aktarmasıyla, peygamberimizden alınan ilme sahip olmalarını kabul ederken; ümmetin bir kısmı imamlara ilham olunduğuna, ilmi ilahi yüce kaynaktan aldıklarına inanırlar. Ümmet noksansız olarak, imamların yüksek ilme, ilmin inceliklerini bildiklerini kabul eder. Çoğu kimseler imamların ismini, bir kısım ismini bilenlerde yüce vasıflarını bilmezler, öğrenmezler, örnek almazlar.

   İmamlar, İslam’ı noksansız bilen, inanan, emir ve yasaklarına uyan, noksansız uygulanması için mücadele eden, Salih,  disiplinli bir toplum oluşması için her imkanı değerlendirerek, yılmadan mücadele eden kimselerdir. Emeviler’le başlayan, hilafeti saltana çeviren yönetimi kabul etmemişler, İslam’a uygunsuz uygulamaların karşısında olmuşlardır. İmamların çalışmalarıyla ilgili vakıflar, medreseler, yetişen alimler hiçbir zaman yönetimin emrine girmemişlerdir.

    Diğer alimlerde ilim öğretmiş, alimler yetiştirmiş, yetiştirdikleriyle, yetişenler arasında iletişim kurmamışlardır. Toplanmayan düzeltilmiş taşlardan bina oluşturulmaz. İmamlar, toplulukları arasında vekiller, vazifeliler görevlendirmiş, bölgeler belirlemiş, zamanın imkanına göre iletişim ağları kurarak, onlardan haberdar olmuşlar, onları durumlardan haberdar etmişlerdir. Toplulukları arasında çeşitli isim altında paralar toplayarak, imkanlıların ihtiyacını karşılayamayanlara yardım etmesine çalışarak, bir vücudun uzvu gibi birbiriyle ilgilenen toplum oluşturmaya çalışmışlardır

     Emevi saltanatını yıkanlar, İmam Cafer i  Sadık’a, yönetimin başına geçmesini teklif ederler. İmam-Salih bir toplum oluşturulmadan, adil düzen yürütülemez. Demiş, teklifi reddetmiş. Medreseler kurup, alimler yetiştirmeye hız vermiş. Diğer imamlarda imkanları değerlendirmiş, ümmeti bilgilendirmeye çalışmışlar, dine uygunsuz söylemlerle, gruplarla Kur’an esaslarına uygunsuz hallerden korunmalarına, noksansız esasın ölçü alınmasıyla ilgili çalışmalar yapmışlardır.

      İmamlar, Kur’an yasaklarından korunmuş, yüksek seviyede yöneticilerin bulunduğu, ilahi yasakların yapıldığı toplantıları terk, teklifleri kabul etmemişlerdir. Gayeleri, gayretleri, İslam’ınnoksansızöğrenilmesi, uyulması, uygulanılması, tahrif den korunması için yılmadan, korkmadan çalışmışlardır.

        Çok hayırlı çalışmalar gibi imamların çalışmaları da devam ettirilememiş, makam ve menfaatçiler kontrollerine geçmiş, İslam’ın emir ve yasaklarından habersiz, emirleri yapmayan, yasakları yapmaktan çekinmeyen, yapılan yardımları kendi nefsi, keyfi için kullanan, toplumu kendi makam ve menfaati için kullanmaya çalışanların etkisine girmiştir.

       Zamanımızda herkes okuryazar, imamların ilmi, imanı, ibadeti, ahlakı, gayesi, gayreti hakkında yazılmış on binlerce eserler var. Ehliyetli ellerden çıkmışlar incelensin, gerçekler öğrenilsin. O soydan olsalar da ilimsiz, ibadetsiz, isyankâr kimselere değer verilmez. İmamlardan fazla çocuğu olanlar var. İmam kendinden sonra imam olacağı belirlerken ilmine, ibadetine, ahlakına göre belirliyor. Hepsi değil, biri imam oluyor, diğerleri, toplum ona uyuyor, birlik bozulmuyor.

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
07Ekm

Bilmek

02Ekm

Ruh

25Eyl

Dinler ve İnanlar

16Eyl

İbadete Çağrı

11Eyl

Uygun Halleri Yaşatma – Yayma