Okumak - Cafer Çelik

Okumak


Okumak, kitaplarla konuşabilme becerisidir. Bu beceriye sahip olanların her türlü bilgi edinebilmesi için yayınları okuması gerekir. Zamanımızda okuma becerisine sahip olanların oranı yüksek. Bu beceriyi faydalı değerlendirenlerin oranı çok düşük. Bundan elli-altmış yıl önce her köy ve mahallede çok az okur-yazar bulunurdu. Onların yanına toplanılır, kitap okutur, faydalanılırdı. Zamanımızda çoğumuz okur-yazar olduğumuz halde okuyanlarımız çok az, başkalarını bilgilendirmek için çalışanlar daha da az. Faydalılar artırılıp, faydasız ve zararlılar terk edilmesi gerekirken, tersine artışlar oluyor.

Neden okumaya ilgi gösterilmediğini bir kısım kimseler gelir yetersizliğinden diye izah etmeye çalışıyorlar. Okumaya ilgisizlerin çoğunun içkiye, oyun oynamaya para verdiklerini görmüyorlar mı? Çoğu kimseler kütüphanelerin yerini bilmiyor, kütüphaneler yazın serin, kışın sıcak, gürültüsüz yerler, her çeşit kitaplar da var, şimdiye kadar bir emekli kütüphaneyi görmemiş, kütüphanede görülmemiş.

Okumaya ilgisizliğin çok sebepleri var.Lüzumsuz,faydasız,baş ve boğaz ağrısından başka bir şey olmayan sözlere ilgi gösterilerek dinlenmesi,tahsil yapmadaki gayenin maaşlı bir iş bulmayla dar sınırlanması,okumayanlardan farklı düşünme,anlama,bilgi edinme, anlatma, faydalı olma gibi  geniş tutulmaması,bilenlerle-bilmeyenlerin farksız değerlendirilmesi,ilme inançsızlık:Çoğu eğitimci, beslenmeci, ziraatçı gibi  çok tahsil görmüşlerin öğrendiklerini değil çevrelerinde, kendileri de uygulamamaları,meslekleriyle ilgili üretim , işletme, düşünmemeleri,araştırma-uygulama yapmamaları,ilme ilgisizlik,inançsızlık olmaz mı?... 

Okuma alışkanlığını geliştirmek için; aile içi günlük, haftalık yarım veya bir saat kitaplar okunması, seçilen kitabın biri tarafından okunup dinlenmesi, İnternetten bir konuyla ilgili kısımların okunması, böyle faaliyetlerin yapılmasının toplantılar da adet haline getirilmesi benzeri şeyler yapılarak boş geçen zamanın bir kısmı faydalı geçirilebilinir.

Herkes tahsil yapmaya çalışıyor, gayeleri iş bulmak, iş kurmak düşünenler yok denecek kadar az. İş bulup memur olanlar da, mesleğiyle ilgili gelişmeleri takip ederek daha yararlı olma gayreti göstermeden çoğu alışılagelmiş durumu devam ettiriyorlar. Her meslek sahipleri, meslekleriyle ilgili gelişmeleri takip etmeli, yurda taşımalı ki gelişme olsun, bu vatan, bu millet geri kalmışlıktan kurtulsun.

Yaşlı kimselere, bunca zamanda çok şeyler duymuş, okumuşsunuz, anlatında faydalanalım denildiğinde, bir şeyler konuşamadıklarını görürüz. İnsan günde, haftada, ayda, hiç olmazsa yılda faydalı bir şey öğrense, yaşı adetince anlatacakları olur. Demek ki şunca ömür boş geçmiş. İnsan faydalı şeyler öğrenme, öğretme gayretinde olmalıdır. Zamanımız çok imkanlı, değerlendirirsek, faydalanır, faydalı oluruz. Aydın, aydınlatandır. Lambanın aydınlatıcısı içindeki gazdan, insanın enerjisi bilgisidir. Bilgi, okumak, dinlemek, gezmekle, görmekle elde edilir.
 

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
07Ekm

Bilmek

02Ekm

Ruh

25Eyl

Dinler ve İnanlar

16Eyl

İbadete Çağrı

11Eyl

Uygun Halleri Yaşatma – Yayma