Muvaffakiyet - Cafer Çelik

Muvaffakiyet


Cihat, insanlığı ilahi dünya huzuru, ahiret ebedi saadeti sağlayan esaslarla arasındaki engelleri kaldırmak için yapılır. Müslüman cihat ve mücadelesinde gaye işgal değil, ıslahtır. İlahi sünnete uygun olarak mücadele-cihat ettiğimizde;

“Allah kalplerimizi uzlaştıracak”(3/63), “Kalplerimize bir nur koyacak” (8/29),” Kötülüklerimizi örtecek” (66/8), ”Düzeltip ıslah edecek” (47/2-5),” Korkularımızı giderecek” (41/30),”Küçük düşürmeyecek” (66/8), ”Çoğaltacak” (14/7),” Sağlamlaştıracak” (47/7)” Doğru yola yöneltip ileten önderler yapacak” (32/24)” Galip kılıp, arza varis kılacak” (21/105), ”Bize yol gösterecektir”(26/62).”Allah kendi dinine yardım edenlere kesin olarak yardım eder”(22/40) vaadini Allah gerçekleştirecektir. Allah sözüne en sadık olandır.

Allah’ın şu vaadini hiç unutmayalım:”Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaat etmiştir; hiç tartışmasız, onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak kendileri için seçip beğendiği dinlerini yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir.(24/55).Öyleyse,”Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer inanmışlarsanız en üstün sizlersiniz”(3/139) . Ve yine unutmayın ki,”    Bir gece iki gündüz arasındadır. Muvaffak olmamaya sebep, inanç zayıflığı, ilahi sünnete uygun olarak gayret gösterilmemesidir. Tarih de yaşanmış ve yapılmış. Uyulup, uygulanan ilahi esaslar, noksansız olarak elimizde. 

Noksanımız öğrenip, öğretmememiz; noksansız ilahi esaslara yaşamımızda uyup uygulanması için gerekeni yapmada azami gayreti göstermememiz, arzu edilenlerin olmama sebebidir.

Gelişmiş derdi daha detaylı teşhis edelim. Düzeltmenin yollarını, usullerini öğrenelim, öğretelim. Geçmişte yapılmış ve yaşanmış noksansız uygulamaları inceleyip örnek alalım. Uyup uygulayarak tüm insanlığa adil, edepli, huzurlu, dil, din, yer, renk ayırımı-gayrımı yapmadan, Yaratan’ın yasasına noksansız uyan bir yaşam sergileyelim. İnsanlığın şekline uymayan, yanlış, yasak, yakışıksız hallerden korunmasına, kurtarılmasına çalışalım. 

Noksansız Allah, ahiret inancından mahrum olan fert ve toplumlar kendileri lehine, başkaları aleyhine zulüm işlemekten, adaletsizlik, edepsizlik yapmaktan çekinmezler. İnsanları yasaklardan, yanlışlardan koruyan, yaptığının görülüp-bilindiğine, sorulacağına, karşılığının verileceğine şüphesiz inanmasıdır. 

Dünya imtihan yeridir, geçicidir. Ahiretin mükafatı, cezası sonsuzdur. Sonsuz huzur cennettedir. Sonsuz yaşam, zahmetsiz, lezzetli her ihtiyaç, istediği yere düşünce hızıyla ulaşma, görüşme, devamlı genç, dinç, hastalıksızlık, daha neler, neler oradadır. İmtihanda başarılı olanlar sonsuz kurtuluş ve nimetlere ereceklerdir. Her an dikkatli olmak, emre uygun yaşamak gereklidir. Son pişmanlık faydasızdır.

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
24May
21May

Ceza Ve Mükafat

14May

Gaye - Gayret

07May

Bayram

28Nis

Faiz - Fahiş