MUHARREM AYI - Cafer Çelik

MUHARREM AYI


 Bu Eylül ayının  (11)i Muharrem ayının başlangıcıdır. Muharrem ayını peygamberimiz Allah’ın ayı olarak değerlendirmiştir. Zilkade, Zilhicce, Recep ayları gibi Muharrem ayı da haram aylardandır. Bu aylarda her türlü haram, zulüm, hal ve hareketler yapılması yasaktır. Hayırlı, faydalı hallerin yapılmasına artırılarak devam edilir. Çevrede sulh-huzur oluşur. Haram aylarda tutulan oruç, diğer aylarda tutulanlardan daha hayırlıdır.(Kimya-i Saadet s.162) Fecr suresinde yemin edilen on gecenin Muharrem ayının on gecesi olduğunu belirtenler vardır. Muharrem ayının onuncu günü “Aşure günü” diye adlandırılır.   

 Peygamberimiz bu ayda oruç tutmuş, ashabına oruç tutmalarını söylemiştir. Ramazan orucu farz kılındıktan sonra, Muharrem’de oruç tutmayı serbest bırakmıştır. Aşure günü oruç tutanların bir gün önceyi, bir gün sonrayı eklemelerini, yalnız onuncu günü oruç tutmanın Yahudilere benzediğini, mekruh olduğunu belirtmiştir. İlk yıllarda bu ayda kesilen kurban terk edilmiş, Zilhicce ayında kesilmeye başlanmıştır. Yahudiler Hz. Musa’nın  Firavun zulmünden kurtulduğu gün olarak Aşure günü oruç tutarlar.Hz. Nuh(as)ın tufandan kurtuluşu,Hz. Adem(as) tövbesin kabulü,Yunus(as) ın kurtuluşu, Hz.İsa(as)doğumu gibi daha bir çok olayın olduğu söylenen,çoğu doğrulanmayan on Muharrem önemli kabul edilmiş,Hz,Nuh,Hz. İbrahim(as)dan  beri oruç tutulduğu,cahiliye devrinde Araplarında oruç tuttuğu bilinmektedir.

 Hz. Ömer’in halifelik döneminde 638 yılında hicret günü yılın başlangıcı kabul edilmiş, Muharrem ayının biri hicri yılbaşıdır. Yılbaşında Müslümanlar kutlamalar yapmaktadırlar.

 Hz. Hüseyin ve ailesinin 10 Muharrem–61(10 –Ekim–610)Kerbela’da şehit edilmesi bu aya başka bir anlam kazandırmış; Şia, intikam ahdi, matem günü kabul etmiştir. Alevi, Şia; Hz.Ali, Ehl-i Beyt taraftarları demektir. Günümüzde Müslümanlar arasında başka taraftar yoktur. Allah’a, Hz. Muhammed(as) ın peygamberliğine, Kur’an’ın ilahi kelam olduğuna inananlar Ehl-i Beyt-i çok severler. Onlar için her gün ibadetlerinde dua ederler. İslam İnancında olmayanlar nefsine, hevasına, keyfine taraftardırlar.

 Hz. Hüseyin, Kerbela’da, zulme sükût edilmesin, gerekli tepki gösterilsin, örnekliğini, önderliğini sergilemiştir. Yöneticiler, yönettiklerine hizmet eder, halkını hizmetçi etmez, adalet uygular, huzur artırır, aksini yapanlara etkili tepki gösterilmelidir, mesajını canıyla kıyam ederek göstermiştir.

 İmamlar, Kur’an esaslarına noksansız uyan, uygulayan, uyulup uygulanması için alimler yetiştiren, Salih bir toplum oluşturmak için azmi gayret gösteren, taviz vermeden, korkusuzca ilahi esaslara uyulması, duyurulmasını, tahriflerden korunmasını canı pahasına savunmuşlardır.

  Müslüman isminden başka isimlerle adlanmak dağılmaya sebep olmuş, etkinliği engelliyor. İnsanlığın dünyada huzur bulmasını, ahirette ebedi saadete ermesini sağlayacak, son resul Hz. Muhammed (sa)ın tebliğ ettiği Kur’an ilahi, orijinal yasadan tüm insanlık daha etkin şekilde haberdar edilemiyor. Bu mesuliyetten kurtaracak bilen, inanan, yaşayan, yaşatmak için azami gayretli, güçlü, büyük Müslüman topluluk oluşturma, gaye ve gayreti gereklidir.

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
07Ekm

Bilmek

02Ekm

Ruh

25Eyl

Dinler ve İnanlar

16Eyl

İbadete Çağrı

11Eyl

Uygun Halleri Yaşatma – Yayma