İSTEYENE DEĞİL, İHTİYAÇLILARA VERMELİ - Cafer Çelik

İSTEYENE DEĞİL, İHTİYAÇLILARA VERMELİ


İnsanlardan bir kısmı hasta, sakat olduklarından, iş bulup çalışamadıklarından, yaptıkları işlerden elde ettikleri zaruri ihtiyaçlarını karşılamadığından, felaketlere uğradıklarından yardıma muhtaç durumda olurlar. İmkanlıların bu durumlarda olanları araştırıp bulmaları, yardımcı olmaları, insani-İslam’ı görevleridir.

Son senelerde devletimiz sakatlara, yaşlılara, hastalara maaş vermekte; bakıma muhtaçlara bakanlara da maaş vermektedir. Okuyan öğrencilere de burs, faizsiz krediler verilmekte, “Acizler Yurtların da” yaşlı olanlara bakılmakta,”Öğrenci Yurtların “da öğrenciler barındırılmaktadır.”Aşevleri’nde muhtaçlara günlük yemek, evlerine çeşitli gıda yardımı yapılmaktadır. Bazı noksanlıklar varsa da zamanla tamamlanacaktır. Senelerce önce yapılanların yapılacağına çoğu kimseler inanmazdı. Şimdi de benzeri yapılan çok şeyleri görmeyenler, yapılmasına sebep olanları takdir edeceklerine, sebepsiz tenkit edip, memleket-millet yararına yapılanların karşısında yer alıp, zararına sevinenlere düşünmeden alet olanlar var. Noksanlar söylensin, adil davranılsın, yapılanlar da görülsün.

Yaşam için olmazsa olmazları temin edemeyenler meydanlara çıkmasın, mahallelerde imamlar, muhtarlar ve hayırseverlerden meydana getirilen bir gurup tarafından muhtaç durumda olanlar tespit edilsin, yardım etmek isteyenler onlardan öğrensin, yardımda bulunsunlar. Yardım edecekler yardımlarını Kızılay Kurumu na, benzer kurumlara da verebilirler. Bu kurumlar yardım edilmesi gereklileri daha doğru araştırıp tespit etmektedir.                             

Yardım muhtaçların hakkıdır. Muhtaç olmayanların alması, haksızlık olur, helal olmaz. Zekât, verilmesi borç, muhtaçların alacaklı olduğu olduğu, farz olan bir yardımdır. Verilmesi gereklilere araştırılarak verilmelidir ki borç ödenmiş olsun. Alacaklıların haklarını verilmesi gerekli yerlere vermemek, borçluyu borçtan kurtarmaz.

Dilenmek, muhtaç olmayanlara haramdır. Muhtaç olmayanlara yardım etmekte haram işleyenlere yardımcı olmak olur ki, o da helal olmaz. Muhtaç durumu düzelince yardım kabul etmemeli, belli miktar yardım topladıktan sonra onu bitirinceye kadar dilenmemelidir. Muhtaç oldukları halde durumunu kimselere açamayanlar araştırılmalıdır. Sadaka, zekat isteyenlere değil, gerçekten muhtaç olanlara verilmelidir.

 İnsanımız hayırseverdir. Sayısız vakıflar kurmuş, çok çeşitli şeyleri geliri muhtaçlara verilsin diye vakıf edilmiştir. Vakıflarımızın gelirleri vakıf edenlerin şartlarına göre kullanılsa, fazlasıyla muhtaçlarımızın ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Ne yazık ki bir devre vakıflara el konmuş, bir kısmı düşük fiata satılmış, bir kısmı da haksız olarak el konularak senelerce kullanılmış, kullandırılmış, kullandırılmaktadır. Satışlarında, Müslümanlar vakıf malıdır diye satın almamış, ucuz olarak, inançsızlar, Müslüman olmayanlar eline geçmiştir. Diğer dinlerde olanlar, dış güçlerinde yardımıyla vakıflarını işgalden kurtarmış, Müslümanlar yeterli uğraşı göstermediklerinden vakıflarına sahip olmamışlar, vakıf edenlerin şartlarına uygun olarak kullanamamaktadır. Milyonlarca geliri olan vakıflara sahip bazı camiler, caminin ihtiyacı için halktan yardım istemektedir. Vakıflarımız ele geçirilse, uygun kimseler tarafından, uygun kontrol edilerek kullanılsa, tüm muhtaçların ihtiyacı karşılanır, yardım edilecek muhtaçlar araştırılır.

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
07Ekm

Bilmek

02Ekm

Ruh

25Eyl

Dinler ve İnanlar

16Eyl

İbadete Çağrı

11Eyl

Uygun Halleri Yaşatma – Yayma