İSLAM -İNSAN - Cafer Çelik

İSLAM -İNSAN


      İslam, teslim olunan, inanılan, itaat edilen, noksansız ilahi Kur’an yasası, bu yasayı bilme, uyma, uygulama gaye ve gayretinde olanlara verilen ad. “Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım, sizin için din olarak İslam’ı beğendim.”( Ma ide-3 )

    Allah’ın büyük ihsanı olarak İslam toplumu içinde dünyaya gelmişiz. Bu yüce isimle isimlenmişiz. İsme leke olmamak, ismin gerektirdiği vasıflarla vasıflanmayı gaye edinmemiz, gayretli olmamız gerekir. Gerekli vasıflarda olmayanlar kendilerini aldatır, yalancı olurlar. Doktor olmayan bir kimsenin kendini doktor olarak tanıtması gibi.

      İslam esaslarında insana yakışmayan, zararlı olan hal ve hareketler yasaklanmakta; insanı üstün kılan, yakışan tüm vasıflar tavsiye ve emir edilmiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a)yasak olanlardan korunarak, yapılması gerekenleri yaparak-yaşayarak noksansız, üstün örneklik sergilemiştir. Noksansız ilahi esaslara peygamberimiz gibi uyarak, uygulayarak İslam ismine layık olmaya çalışılmalıdır.

      İnsan, yaratılanlar içerisinde her türlü kabiliyete sahip üstün yaratık oluşumuzda Allah’ın ihsanı. Şeklimiz diğer canlılardan düzgün, uygunu, faydalıyı, zararlıyı düşünebilir durumdayız. Ayrıca başıboş bırakılmamışız, peygamberler tarafından tebliğ edilen, huzur bulmamız, ebedi saadete ermemiz için uymamız istenilen ilahi yasalardan haberdar edilmişiz. Bunca ihsan iman, itaat, ibadetle, ıslahla, imarla yükümlü kılınmamızı gerektirir.   

      Şunca nimeti düşünmemek, yükümlülükten gafil olmak, şekle-isme aldanmak, sanmak olur. Yüksek kabiliyetleri, İslam esaslarına uygun değerlendirmek şekli, ismi yüceleştirir, aksi durumlarla, üstün yaratıklığa, esasa leke olunur.

      İnsan kabiliyetlerini yüce ve noksansız esasa uyarak yaşama gayretinde olursa, adil, edepli, vicdanlı, merhametli, yardım sever, zulüm ve haksızlıktan korunur, güvenilir olur, gücü nispetinde dünyayı daha huzurlu yaşanması için olumsuzları azaltmaya, uygunları artırmaya çalışarak imara, insanları, tüm canlıları daha uygun, verimli hallere getirmeye gayret ederek ıslaha çalışır. Bu ve benzeri hallerle isminin, şeklinin üstünlüğünü sergiler, dünyada huzur, şerefli, ahirette ebedi saadet namzet i olur.

      Geçici, gideni bir daha ele geçmeyen, her an azalan, mutlak bir gün son bulacak olan zaman; yüce esasa uygun, kabiliyetler azami gayretle değerlendirilmeli ki, imar ve ıslah hızlansın, insanlar yer, dil, renk, din farkı gözetmeden, birine-birilerine yapılan yanlış, yasak hallere karşı, kendilerine yapılmış gibi duyarlı olsun, tepki gösterilsin, gösterilmesi sağlanmaya çalışılsın.

      İnsan, İslam’ı bilerek, inanarak, gereğini yaparak, yaşayarak, üstün örnekliğini göstersin ki, tüm insanlar üstünlüğü görsün, örnek alsın.  İslam ı bilmeden, inanmadan, gereği yapılıp, yaşanmadan, şekline bakıp insanlığına, ismine göre İslam olduğunu sanmak büyük gaflet, aldanmak olur.

 

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
07Ekm

Bilmek

02Ekm

Ruh

25Eyl

Dinler ve İnanlar

16Eyl

İbadete Çağrı

11Eyl

Uygun Halleri Yaşatma – Yayma