İlahi Yasa İslam - Cafer Çelik

İlahi Yasa İslam


Noksansız, dünya durdukça, bilerek, inanarak, tam uyulup, uygulandığında insanlığı huzurlu kılacak, ebedi hayat ahrette,  sonsuz saadete hazırlayacak, tamamlanmış yasa KUR’AN, en ufak değişiklikten Allah tarafından korunan ilahi yasadır. “…….Bugün size dininizi ikmal ettim,üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İSLAM’I  beğendim. Kim gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse(haram etlerden yiyebilir.) Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.) (Maide-3)

İslam, noksansız kaynaktan gelen, dünyada tüm yaratılanları huzurlu kılacak, faydalıları emreden, zararlı ve yakışıksızları yasaklayan noksansız, dünya durdukça uyulup-uygulanması istenen yasa. İlahi yasada, temellik, israf, cimrilik, zararlı olmak, zulüm, vb. şeyler yasaklanmış; yardımlaşma, faydalı olma, faydalıları artırma, koruma emredilmiştir. Yönetici, ilahi yasanın gereğini yapar, keyfi-nefsi davranışından mesul olur, ceza görür. 

İnsan, İslam’a uygun olanları yaparak, yasaklananlardan korunarak insanlaşır. İslam’da yasaklananlara yönelenler insani vasıflardan uzaklaşır. İnsanı yakışıksız, yasak hallerden koruyan ilahi emirler, yasaklardır. İlahi emirlerden gafil olanlar, nefsi, hissi, keyfi hareket ederler. İnançsızlık ve gaflet benlik geliştirir, benlikte istek doyumsuz, sınırsızdır. Yapmak istediklerinde engel gördüklerinin etkisi salahiyetle, sermayeyle giderebilir, yanlış, yasak isteklerine artırarak devam eder. İmkanı arttıkça zulmü de artar. Dilinden uygun şeyler duyulsa da, halinde görülmez.   

Üstün insanı vasıflara sahip vatandaş, kardeş, komşu, evlat, eş, arkadaş vb.hısım, akraba noksansız yasayı bilen, inanan, gereğini yapan, yaşayanlardır. Görülen her şeyde düzen, ölçü, tertip, yaratıcısız, yapıcısız olmaz. O yaratıcı, yarattıklarını başıboş bırakmamış, uyulması gerekli yasasını buyurmuş, duyurtmuştur. Yarattıklarının hal ve hareketlerini görmekte, bilmekte, tespit etmektedir. Noksansız tespit edilen hal ve hareketleri mükafat-ceza olarak değerlendirecektir.

İnanan kimseler, noksansız kontrol altında olduğunu her an aklından çıkarmayacak, hal ve hareketinde ilahi yasaya uyacaktır. Gafletle yanlış-yasak yaparsa, pişman olacak, tekrar etmeyeceğine söz verecek, af dileyecektir. Geçici dünya hayatından kirli olarak, ebedi ahrete gitmemek için gayret gösterecektir.

Herkes, hayırlı olmasını, hayır görmesini istediklerinde Allah inancının oluşmasına, ilahi yasanın emir ve yasaklarının bilinmesine, gereğinin yapılıp-yaşanmasına, en uygun şekilde çalışmalıdır ki, mesuliyetten kurtulsun, mükafat görsün. Tam Müslümanlar, yeterli gayret göstermişler, o güçlüklerle dört kıtadakileri Allah’tan ve ilahi yasasından haberdar etmişler. Bizlerin çoğu, şunca imkanlarla çocuğumuzu, ailemizi, akraba ve hısımlarımızı Allah, ahret, ilahi yasadan haberdar etmiyoruz.

Yeter bu gaflet uyanalım, İslam ismini taşıyarak, ilahi yasadan, inançtan, ahlaktan, ibadetten bihaber olarak İslam’a leke olmayalım, öğrenelim, inanalım, gereğini yaparak, yaşayarak, beğenilen isme layık olalım.

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
07Ekm

Bilmek

02Ekm

Ruh

25Eyl

Dinler ve İnanlar

16Eyl

İbadete Çağrı

11Eyl

Uygun Halleri Yaşatma – Yayma