Birlik - benlik - Cafer Çelik

Birlik - benlik


Birlik çok güçlüklerle oluşturulur.Biz birleştirici,ben parçalayıcıdır..Birliğin oluşmasında büyük engeli ben diyenler oluşturur. Memleket-millet için birlik oluşturmaya çalışan liderleri en çok kendilerini önde olmaya daha layık görenler uğraştırmıştır. Kendi nefsi ölçülerine göre liderliğe kendilerini layık görür, bir gurup oluşturmaya, birliği parçalamaya çalışırlar.                                                                     

      Bu gün yurt içinde terörle mücadele devam etmekte, Suriye, Doğu Akdeniz’de hükümeti meşgul eden meseleler gündemde, Avrupa ve Amerika ekonomik, siyası olarak çeşitli engeller çıkarmakta, hükümetin her zamandan çok birliğe, güçlü olmaya ihtiyacı olduğu şu zamanda, iktidar partisinde değil,tüm partilerin birlik olup,güçlülük göstermesi gerekirken,çatlak sesler çıkmasına sebep olanların çalışmaları zararlı olan davranışlardır.Yapılmaya çalışılanlar şahsi ve bir gurubun menfaat  ı  içinse hiç   yapılmamalı,memleket-millet yararına ise gurup içinde tartışılıp,anlaşılmalıdır.Son on-on beş yılda şimdiye kadar yapılamayan çok şeyler güçlü birlik,yeterli zaman imkanı sayesinde başarılmıştır.

       Yapılanları görmemezlikten gelenler, yapanları tenkit edenlerin söylediklerinde söz kendilerinden olsa da nefes, düşünce dış güçlerden. Kalabalık bir gurup da yalan yaygaranın etkisinde kalarak, oluşan topluluğun karşısında yer almamak için sükut ediyor, soğan, Suriyeliler diye hafif sesler çıkararak kurulmuş koroya karışıyor.

      Her fert ve siyasi gurup da hata ve yanlışlar yapar. Yapılanların yanlışları görülmeli, uygun olarak yapanların dikkat ı çekilerek düzettirmeye çalışılmalıdır. Partilerin hizmet yarışı yapan siyasi guruplar olması gerekirken, hasım guruplar haline getirilmeye çalışılması uygun görülmemelidir. 

        Mevcut siyasi kuruluşun parçalanmasını düşünenler, bu kuruluş kendilerini öne çıkarmasa idi, bir köşede memurlukla tanınmadan silinip gideceklerdi. Ak parti, kabiliyetli kimselere vazifeler vererek de millete daha çok yararlı olmasını sağladı.

         Birliğin parçalanması, yok oluşun ilk adımı olmuş, şunca devletler, imparatorluklar kurmuş bir millet olduğumuzu dile getiririz. Bu aynı zamanda bu sayıda devletlerin yok olmasını da sağladığımızı da göstermez mi? Tüm devletlerin yıkılışında en etkin olan parçalanma, makam tutkunluğu, benlikler olmuştur.

         Zararlı halleri dile getirip, düzelmesini sağlamaya çalışmak millete hizmet, mevcut durumun bozulup, güçsüzleşmeye sebebiyet, bilerek, bilmeyerek hıyanettir. Neticenin zararlı olacağını düşünememek, bilerek, bilmeyerek böylelerine destek olmak büyük mesuliyet sebebidir.

          Bir ailede bile hatalar düzeltilerek, birlik devam ettirilirse, ekonomik bakımdan gelişmeler olduğunu, her husus da etkinliklerinin arttığını görüyoruz. Hata ve yanlışlar uygun şekilde düzeltilmeli, birlik korunarak devam ettirilmelidir. Birlik bozulursa, güç zayıflar, zayıf güçle hizmetler yapılamaz, huzursuz olunur.

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
07Ekm

Bilmek

02Ekm

Ruh

25Eyl

Dinler ve İnanlar

16Eyl

İbadete Çağrı

11Eyl

Uygun Halleri Yaşatma – Yayma