Askerlik ve Eğitim - Cafer Çelik

Askerlik ve Eğitim


Askerlik en önemli eğitim kurumumuzdu. Para karşılığı askerlikten muaf tutulma, büyük oranda bir kitlenin bu eğitimden mahrum olmasına sebep oluyor. Bedel ödeyenlerde en az üç ay sıkı bir askeri eğitime tabii tutulmalı, vatandaşımız önemli eğitimden mahrum bırakılmamalı. Geçmişte çok harcama, zaman gereği kadar değerlendirilememiş, insanımız istenilen düzeyde eğitilememişti. İmkanlar noksansız olarak değerlendirilseydi; insanımızın eğitim düzeyi şimdikinden çok yüksek olurdu. Zamanın imkanına göre o kadar yapılabilmiş. Yinede askeri eğitim, okul eğitiminden fazla etkin olduğu görülmektedir. 

Zamanımızda televizyonla az sayıda uzman kimse çok büyük topluluklara uygun şeyleri duyurabiliyor, telkin, tarif edebiliyor. Askerlik zamanı üçe bölünmeli, bir bölümünde askeri eğitim; bir bölümünde genel eğitim, diğer bölümünde özel eğitim yapılarak, kadın-erkek her vatandaş sıkı bir şekilde eğitilmeliydi, eğitilmeli. Eğitici yaptığı işin önemine inanarak, inandırarak bu çalışmayı yapmalıdır. O zaman eğitim yüzeyimiz yükselecek, çok olumsuz hallerin oluşumu önlenmiş olacaktır.

Bu üç bölümde uygulanacak programlar uzmanlar tarafından titizlikle, memleket gerçekleri, ihtiyaçları göz önünde tutularak hazırlatılmalı, izahlı kitap haline getirilerek her ferdin edinmesi sağlanmalıdır. Her bölümün sonunda imtihan edilip, belge düzenlenmeli, başarısızların süresi uzatılmalı, kuruluşlarda işverenler tarafından da değerlendirilmelidir.

Her bölümle az-öz, açık ve anlaşılır bilgi verilirken, detaylı bilgilenmek isteyenlere kaynaklar gösterilmeli, öğrenilen bilgilerin öğretilmesinin, uygulanmasının gerekliliği telkin edilmelidir. Askerlik bölümünde sivil savunma, genel eğitimde vatandaşa, devlete, insanlığa karşı görevler; yaşamında yapacağı işler, mesleklerle ilgili yurdumuzda ve dünyadaki gelişmeler, yardımlaşacağı kurumlar, kuruluşların tanıtılması sıralamada öne alınmalıdır.

İnsanı yaratılanlardan üstün kılan hallerin başında dininin olması yer alır. Hak dinlerde Hz. Adem’in ilk insan, ilk peygamber olduğu bildirilir. Allah insanı yaratmış, dünyada huzur bulması, ahrette ebedi saadete ermesi için, uyması-uygulaması gerekli olan esasları peygamberlerine, onlar tarafından da insanlığa buyurmuş, duyurmuş. Dünya hayatının sonlu, ahret hayatının ebedi olduğuna, insanın öleceğine, tekrar diriltileceğine, yaptığı her halin karşılığının görüleceğine dikkat çekilmiştir. Şunca peygamberler, ilahi sayfalar, kitaplarla Allah’ın varlığı, birliği, ezeli, ebedi oluşu, sınırsız görücülüğü, işiticiliği, yaratılanlara benzemediği, iradesinin, kudretinin sonsuzluğu, her şeyin kendine muhtaç olduğu, kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmayan, noksansız olduğu bildirilmiştir. Diğer kitap ve sayfalar korunamamış, tahrif edilmiş, Son ilahi esas, insanlığın gelişmiş ve kıyamete kadar gelişecek durumuna uygun olarak tüm ihtiyaçlarına cevap verecek, ilahi kaynaktan geldiği gibi korunan, korunacak olan KUR’AN elimizdedir.

Eğitimde iman, amel çok önemlidir. İnançsız eğitim, içe inmez yüzde kalıyor. Çok şeyler biliniyor, uyulup-uygulanmıyor. İnanan insan, bilir, inanır, inancının gereği gibi yapar yaşarsa her türlü hata, kusur, zararlı, suçtan korunacak; İyi ve faydalıları yapacaktır. Yaptığının karşılığı mükafat, ceza göreceğine inanmaktadır. Eğitimde dini bilgi ihmal edilmemeli; Allah ve ahiret inancı verilmelidir. 

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
01Oca
25Ara

Hedef

11Ara

İman

11Kas
07Ekm

Bilmek