İnsani hasletler - Cafer Çelik

İnsani hasletler


İnsani üstün kılan çok hasletler vardır. Düşünme, adalet, edep, vicdan, merhamet yardımlaşma, saygı, sevgi de bunların başında gelir. Bu ve benzeri hasletleri yapmak, yaşamakla insan diğer yaratılmışlardan üstünlüğünü korumuş, göstermiş olur.

Düşünme; insanın en önemli özelliklerindendir. Ne yaparsa düşünerek yapmalıdır. Yaptığını ne için yaptığını, yarar ve zararını, en önemlisi de yaptıklarının ilahi yasaya uygun olup, olmadığını düşünmelidir. Yaratan ilahi yasasında insana yapacaklarını, yasakladıklarını peygamberlerine bildirmiş. Onlar da insanlığa tebliğ etmiştir. İnsanlar tebliğ edilen esaslara uyar, uygularlarsa yakışıksız, yanlış, yasaklardan korunacaklar; doğru, uygun, faydalı olacakları yapacaklar, dünyada huzurlu olacaklar, ahrette mükafat göreceklerdir. İnsan dünyada geçici, ahrette ebedi yaşam için yaratılmıştır. Bu gerçek 124000 nebi ve resul tarafından, ilahi kitaplarda, sayfalarda tekrarlanmıştır. Resul ve nebiler emin,emanet ehli,üstün zekalı,Allah tarafından tebliğle görevlendirilmiş kimselerdir.Bu gerçeklere gözle görmeden,kulakla işitmeden daha güçlü,şüphesiz inanmak gerekir.Göz yanılabilir,kulak yanlış anlayıp,duyabilir.Yalancı olduğu çoğu kimseler tarafından bilinen 3-5 kişi aynı şeyi söylerse inanların şunca emin kişilerin tebliğine inanmamalarında etkin olan bilgisizlik,düşünememek,şeytani telkin - talkın ve tesirinde kalmalarından mı dır?......

İnsanda genç-dinç kalma, eziyetsiz lezzetler içinde sonsuz yaşama hissi vardır. Bu istek dünyada olmamaktadır. İnsan doğar, ölür, her ihtiyacını zahmetlerle temin eder. Hissen istediği hal, ahrette olacaktır. Dünya geçici, imtihan sahasıdır, yaşamımızda ilahi yasalara uyumumuz görülmekte, bilinmekte, tespit edilmektedir. Ahrette makam, mükafat, ceza emir ve yasaklara uyumumuza göre olacaktır.

Pantolonu yırtanlar, tırnaklarını uzatanlar, sigara yakıp, dumanını içine çekenler,zararlı içki içip şuurunu kayıp edip, sağlığını bozanlar, düşünebilecek durumda oldukları halde ne için yaptıklarını düşünmeden  mi yaparlar bunları…. Tırnak pistir, pisten süs olmaz, el en çok kullanılan bir organdır. Sigara ve zararlı içkilerin zararlarını en iyi bilen içenlerdir. Giysi mahremiyeti örtmek, soğuktan-sıcaktan korunmak için giyilir, yırtık giysi ile bu amaçlar olmuyor, düşünmeden yapılanlar şuursuzca yapılır. Şuursuz hareketleri deliler ve sarhoşlar yap ar. Yapılanları yapanlar marifet değil, düşüncesizlik sergilerler. Bu hallere karşı görenlerin yüz asma-yan-bakma gibi de olsa tasvip etmeme tepkisini göstermeli, rezaleti marifet kabul etmemelidir. En yakınlarına da ilgisiz olanların köpek sevgisi, düşünmeden gördüğünü taklit etmedir. 

İslam’ı bilmeyenler, inanmayanlar, kendilerini Müslüman sanıp aldananlar, kendi gibilerini aldatanlar, çoğu zaman düşünmeden, heva, hevesine, nefsine, keyfine, adetine göre hareket ederler; bu haller çoğu zaman yanlış-yasak yaptırır, yapanları gülünç durumlara düşürür.

Yaratan insanı başıboş bırakmamış; ilahi emir ve yasaklarla hal ve hareketlerini belirlemiş, ilahi yasaya bilerek, inanarak, uyup uygulamakla, dünyada huzurlu olunacağı, ahrette mükafatlı, sonsuz hayata erişileceği bildirilmiştir. İnsan her yapacağını ilahi yasalara uygun yapacaktır. Kati ve ehlinden öğrendiği yasaklardan korunacak, emirleri yapmaya çalışarak yaşamını sürdürecek; bilmediği bir durumla karşılaştığında araştıracak, ilmine, ibadetine inandığı kimselere sorup-öğrenecek ona göre hareket edecek ki yanlış yapmaktan korunsun. Dünyada huzurlu olsun, sonsuz hayatta mükafat görsün. İmtihan yeri olan dünyadan başarılı ayrılsın.  
 

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
07Ekm

Bilmek

02Ekm

Ruh

25Eyl

Dinler ve İnanlar

16Eyl

İbadete Çağrı

11Eyl

Uygun Halleri Yaşatma – Yayma