Muhtarlar günü - Ali Yiğit

Muhtarlar günü


Şimdi diyeceksiniz her kese bir gün tayin edildi..

Varsın edilsin gün hatırlanmak gündem olmak içindir..

Muhtarlar zaten mahallesinde birinci derecede gündemdedir..

Çünkü var olan sorunun ilk adresi muhtarlardır..

Sabahın beşinde de aranırsınız, gecenin ikisinde de..

Muhtarlık işi gönüllülük esasına dayanır..

Fedakarlık, vefa, sabır, gayret, samimiyet ister..

Elbette ki sorunun ilk muhatabı muhtar olsa da muhtar sadece talep ve takip eder..

Hani muhtarın bir yaptırım gücü yoktur..

Muhtar mahallesinin meşhuru, kurumların meçhulüdür..

Özellikle mahalle muhtarlarının herhangi bir bütçesi olmadığı için, muhtar  hizmetleri kurumlardan talep edecektir..

Kurumlardan talep edilen hizmetlerin takibi yapılacaktır..

Örneğin belediye kuruluşu sadece kendi alanındaki hizmetlerle sorumlu iken muhtar aklınıza hangi kurum geliyorsa hepsinden sorumlu..

Asayişten tutun temizliğe, çevre düzenlemesine, yeşil alanlara, yol, asfalt, aydınlatma vs..

Belki  evrak anlamında muhtarlıklarda fazla bir iş kalmadı.. Ancak mahalleye getirilecek her hizmetin öncülüğünü muhtar yapar..

Mahallenin fakiri, yoksulu, yetimi, öksüzü, işsizi muhtardan sorulur..

Yanmayan sokak lambasından, akmayan sudan, yoldaki tozdan, patlayan kanalizasyondan, mahalledeki başı boş köpeklerden, yola konmayan kasisden, asfaltı olmayan yoldan, cenaze çadırı kurulmasından, iş bulamayan gençten, kaldırımı olmayan yoldan, okulundan, camisinden, baz istasyonundan, parktan, ana yoldan hızlı geçen araçtan, su faturasının okunmamasından, imamın camiye geç gelmesinden, okul servislerinin fazla yolcu almasından, ulaşım noktasındaki sıkıntıdan, otobüs durak kabini vs.. hep muhtardan sorulur..

Muhtarlık müessesesinin tarihi belediyelerden daha eskidir..

Tarihi Belediyelerden daha eski olan Muhtarlık teşkilatının temeli 1829 yılında atılmıştır..

Ülkemizin ilk seçimle tanışması muhtarlık seçimleri ile olmuştur..

Osmanlı yöneticileri asırlarca İstanbul'a göçü engellemek için her şeyi yapmışlar, ama muvaffak olamamışlardı. İkinci Mahmud, İstanbul'a göçü azaltmak, güvenlik ve asayişi temin etmek için 1829'da Üsküdar, Eyüp ve Galata kadılıklarında muhtarlık teşkilatını kurdurdu. Ancak ilk muhtarlar seçimle değil tayinle görevlerine başladılar. 1833'te İstanbul dışında Kastamonu- Taşköprü'de ilk taşra muhtarlık teşkilatı kuruldu. Zamanla muhtarlık imparatorluğun her tarafına yayıldı. Mehmet Güneş'in bulduğu belgelere göre, ahalinin katılımıyla muhtar seçimlerinin yapıldığı ilk yer ise Bolu'dur.

1833'ten sonra muhtarlık teşkilatı yavaş yavaş ülkenin her yerinde uygulanmaya başladı. 1864 vilayet nizamnamesinden sonra Müslüman ve Müslüman olmayanların beraber yaşadığı köylerde her cemaat kendi muhtarını bir yıllığına seçmeye başladı. Muhtar seçimlerine, Osmanlı uyruğunda olan ve 18 yaşını doldurmuş erkeklerden yıllık en az 50 kuruş vergi veren kimseler katılabiliyordu. Muhtar olabilmek için de belli miktarda vergi vermek şartı vardı..

1933 yılında 2295 sayılı kanunla muhtarlık görevi kaldırılmıştır.. Muhtarlık görevi zabıta ve belediye gibi bazı kuruluşların yapması öngörülmüştür. Ancak 10 yıllık bu uygulama muhtarlığın boşluğunu doldurmadığından 1944tarihli ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetlerinin Teşkiline Dair Kanun ile Kanunun uygulama şekil ve esaslarına dair 1945 tarihli tüzük çıkarılmıştır ve bugünkü şeklini almıştır. Hali hazırda 50.157 muhtar var..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan Muhtar toplantıları ile Muhtarları onure etmesi biz muhtaralar adına çok güzel gelişmelerdir.. Eskiye nazaran muhtar özlük haklarında büyük gelişmeler yaşandı..

Muhtarlarımız adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyib Erdoğan'a teşekkür ederiz..

En demokratik seçim muhtarlık seçimidir.. Muhtar herhangi bir siyasi parti adı altında seçime girmez..

Mesai kavramı bilmeden gece gündüz mahallesine hizmet yarışında olan bütün mahalle muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutlar çalışmalarında başarılar dilerim..
 

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
25Ekm

CEGET

22Ekm

Derdi Dünya olanın..

19Ekm

Muhtar...

15Ekm

Yerel basına destek

12Ekm

Moderniteye yenildik..