Giriş çıkış yasağı uzatıldı

Vali Aydın Baruş başkanlığında valilik toplantı salonunda toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İlimiz sınırlarından kara, hava ve suyolu ile (toplu ulaşım aracı, feribot, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş ve çıkışların 18 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'dan itibaren 15 günlük süre ile geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Malatya Net Haber - Yusuf Cici

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına İlimizde de birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir.
Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalık tehdidi devam etmektedir. Bu salgının halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma bakımından alınan tedbirlerin devam etmesine yönelik Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yaptığı öneriler doğrultusunda; İlimizde şehir giriş çıkışlarının sınırlaması/yasaklamasının devam etmesinin uygun olduğu kararlaştırılmıştır.

Alınan tedbirlerin etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek amacıyla; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddesi hükümleri ve İçişleri Bakanlığının 18.04.2020 tarih ve 7007 sayılı yazısı uyarınca aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.
 
Bu kapsamda; 

1- İlimiz sınırlarından kara, hava ve su yolu ile (toplu ulaşım aracı, feribot, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş ve çıkışların 18 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’dan itibaren 15 günlük süre ile geçici olarak durdurulmasına,

2- İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilimizde kalmalarının esas olmasına, ancak aşağıda belirtilen durumlarda İlimize giriş/çıkışlara izin verilmesine,

a) Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçlarının, malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuzu veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabilmesine,

Belirtilen amaçlarla İlimize giriş yapanların, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar İlimizden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilmesine,

Bu şekilde İlimize giriş yapan ticari araç sürücülerinin seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmalarının, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymalarının zorunlu olmasına,

b) Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların İlimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilmesine,

Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcılarının İlimiz sınırları dâhilinde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapmalarına izin verilmemesine,

c) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçlarının, enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile İlimize giriş/çıkış yapabilmesine,

d) Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda İlimize giriş/çıkışlarının, bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilmesine,

e) Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların, görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabilmesine,

f) Yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, Vali başkanlığında ilgili meslek kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi, esnaf ve ziraat odaları vb.) temsilcilerinin de katılımıyla toplanan “İl Pandemi Kurulu” nun önerileri doğrultusunda İlimizin özel durumu göz önünde tutularak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanların, Valilik/Kaymakamlık tarafından düzenlenecek “Seyahat İzin Belgesi” ile giriş/çıkış yapabilmesine,

4- Giriş/çıkış kısıtlaması süresi içerisinde İlimizden diğer illere gitmek üzere;

a) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

b) Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan, 

c) Ölüm nedeni Kovit 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişiye),

d) Son 5 gün içerisinde İlimize gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettiği yerleşim yerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), 

e) Askerlik hizmetini tamamlayarak ikamet yerlerine dönmek isteyen,

f) Askerlik hizmetini yerine getirmek üzere birliklerinde silah altına alınacak olan,

g) Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

h) Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

ı) Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolan,

Kişilere, yukarıda belirtilen durumlarının varlığı halinde İlimiz merkezinde (Battalgazi ve Yeşilyurt) Valiliğimiz, ilçelerde ise Kaymakamlıklarımız bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarınca  “Seyahat İzin Belgesi” verilmesine,

Yukarıda sayılan istisnai durumları nedeniyle İlimize gelmek isteyenlerin girişlerine müsaade edilmesine,

5- İlimizde ikamet edip tarımsal faaliyetlerin gerekliliği nedeniyle;

a) Elazığ-Baskil sınırları içerisinde bulunan bahçe veya tarlasına gitme talebiyle İlçe Tarım Müdürlüklerinden alınan Çiftçi Kayıt Belgesi, Ziraat Odası Başkanlıklarından alınan Çiftçilik Belgesi veya Tapu Belgesi (kendi adına kayıtlı, hissedar veya mirasçısı olduğu araziler için), kiralık arazilerde ise kira sözleşmesi veya ecrimisil ödeme belgesini giriş-çıkışlarda ibraz edenlerin birinci derece yakınlarıyla birlikte, özel araçlarıyla (traktör, otomobil vb.) ve sadece Battalgazi-Baskil feribotuyla, iskeledeki kontrol noktasında kolluk tarafından Seyahat İzin Belgesi düzenlenerek giriş çıkışlarına izin verilmesine,

b) Elazığ’ın Baskil ilçesi dışındaki ilçeleri ile diğer komşu illerin sınırları içerisinde bulunan bahçe veya tarlasına gitme talebiyle İlçe Tarım Müdürlüklerinden alınan Çiftçi Kayıt Belgesi, Ziraat Odası Başkanlıklarından alınan Çiftçilik Belgesi veya Tapu Belgesi (kendi adına kayıtlı, hissedar veya mirasçısı olduğu araziler için), kiralık arazilerde ise kira sözleşmesi veya ecrimisil ödeme belgesini giriş-çıkışlarda ibraz edenlerin birinci derece yakınlarıyla birlikte ve özel araçlarıyla (traktör, otomobil vb.) Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde ikamet edenler için Malatya Şehirlerarası Terminal İşletmesinde (MAŞTİ) bulunan Seyahat İzin Kurulundan, diğer ilçelerimizde ikamet edenler için ise ilgili İlçe Seyahat İzin Kurulu tarafından Seyahat İzin Belgesinin düzenlenerek giriş çıkışlarına izin verilmesine,

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
 

Bülten

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN