Çed Toplantısı Haberleri

Çed Toplantısı Haberleri

Tarım alanları korunsun

Hekimhan Hasançelebi Bölgesine kurulacak maden işletmesi için bölge halkının beklentilerini dile getiren Han Yolu Doğa ve Kültür Varlıklarını Koruma Platformu, "İlçeye kurulacak olan bu fabrikanın, hem kuruluş hem de üretim aşamasında yasaların çizdiği çerçevede üretim yapması gerektiğini, bölgede tarım ve üretim alanlarının korunmasına gerekmektedir" açıklamasında bulunuldu.